Formål og pædagogiske principper

Bøgeskovgård Vuggestues formål:
At støtte børnenes udvikling
At skabe et miljø der giver tryghed og trivsel

Bøgeskovgård Vuggestues pædagogiske principper:
Vi ser det enkelte barn med de ressourcer og muligheder, det har.
Vi styrker fællesskabsfølelsen hos barnet, så barnet erfarer, at ”vi” ofte kommer før ”jeg”.
Vi har en overordnet struktur med en systematisk, reflekteret og velplanlagt praksis med høj faglighed og læringsmuligheder for børnene.
Vi inddrager børnene aktivt i så mange gøremål som muligt.
Vi inddrager børnenes perspektiver i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi tilstræber at inkludere børn med særlige behov på lige fod med alle andre.

Print Friendly, PDF & Email