Forventninger

Hvad forventer Børnehaven og Vuggestuen konkret af forældre og børn?

Børnehaven og Vuggestuen forventer, at forældrene bidrager til et gensidigt respektfyldt samarbejde. Børnenes udvikling og trivsel sker i et tæt samarbejde med forældrene.

Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op om børnehavens og vuggestuens indbydelser og arrangementer i videst muligt omfang.

Vi forventer, at forældre respekterer, at mødetid som udgangspunkt er senest kl. 09.00 og gerne lidt før, da vi har samling kl. 09.00. Samling er en vigtig start på dagen, særligt i forhold til fællesskabet.

Børnehaven og vuggestuen forventer, at forældre løbende holder sig opdateret via Intra.

Print Friendly, PDF & Email