Fysiske læringsmiljøer

Mål: At vi gennem indretning af fysiske lege- og læringsmiljøer styrker børns ordforråd og kompetence i at bruge sproget til at interagere med andre børn og voksne.

Selv om langt de fleste børn er gode til at lege, er det vigtigt at fokusere på at indrette legemiljøer af høj kvalitet både indendørs og på legepladsen. Nogle børn har lettere ved at komme i gang med en god leg, hvis det er tydeligt for dem, hvor de kan lege bestemte lege. Især børn med et begrænset ”legerepertoire” får nemmere ved at holde interessen fanget i en leg, hvis de har handlemuligheder i legen. Det får de når de voksne omkring dem deltager i legen og viser dem, hvad man kan gøre i den. Disse lege- og læringsmiljøer bevirker, at børnene via leg bliver trænet i at bruge sproget, får større ordforråd og får udviklet deres kommunikative evner.

For mange børn kan legepladsen opleves som et stort, uoverskueligt rum at være i og de kan have svært ved at opsøge legerelationer.  Hvis barnet oplever tydelige miljøer, hvor det er nemt for dem at se, hvor de kan lege bestemte lege, øges barnets deltagelsesmuligheder.  Derfor arbejder vi med, at personalet lærer børnene nye lege og fungerer som igangsættere af lege, når vi er på legepladsen. Udover almindeligt kendte lege som sanglege og fangelege kan det være at lege isbutik i et legehus, bilvaskehal hvor man kører igennem på cykel eller i mooncar eller en forhindringsbane.

Både i vuggestuen og i børnehaven er vi i gang med et arbejde, hvor vi systematisk indretter fysiske læringsmiljøer på de enkelte stuer og fællesrum. Læringsmiljøerne skal bruges af børn sammen med voksne, så børnene efterfølgende kan opnå større og mere kvalitativt udbytte af den børneinitierede leg. Legemiljøerne skal udfordre og inspirere til lege, hvor sprog indgår. Læringsmiljøerne skal beskrives og evalueres løbende, og nye miljøer skal supplere eller erstatte de gamle.

Vi har fokus på voksenpositionering og den voksnes rolle i legen. Selv om børnene selv er gode til at lege, er den voksnes rolle væsentlig. Den voksnes rolle er at byde ind i legen, udvide sprogbruget, komme med ideer til udvikling af legen og udfordre børnene kognitivt og sprogligt.

På Birkestuen er der blevet arbejdet med de fysiske læringsmiljøer i form af en restaurant i køkkenkrogen. Udover det sædvanlige legetøj fra legekøkkenet, blev der indkøbt og produceret særlige genstande. Børnene blev på den måde præsenteret for at stort udvalg af ting, de normalt ikke ville være blevet. Et eksempel på dette er, at der i en opskrift, de læste i en kogebog, indgik husblas. Mange børn vidste ikke hvad det var, og det fandtes ikke som ”legemad”. I stedet laminerede personalet blade af husblas og talte med børnene om, hvad det var, hvad det kunne bruges til osv.

De voksne faciliterer lege og hermed bliver børnene introduceret for ord som ”spisekort”, ”betalingskort”, ”drikkepenge” mv. og der bliver øvet overbegreber som ”drikkevarer”, ”grøntsager”, ”bestik” mv.

Print Friendly, PDF & Email