Matematik-hold

Mål
At afhjælpe de faglige udfordringer, som tests og evalueringer har påvist.

Målgruppe
Elever fra 3. til og med 6. klasse.

Hvordan
Hurtig og effektiv indsats i form af undervisning i små temahold efter behov.
Intensive 3-ugers forløb, der er til at overskue for eleverne.

Indhold
Ud fra testresultater i matematik og matematiklærerens vurdering udvælges eleverne til et intensivt forløb målrettet elevens behov.
Fast struktur/indhold i lektionen.

Evaluering
Skriftlig tilbagemelding til hjemmet.
Det faglige niveau evalueres i forbindelse med de obligatoriske matematiktests i klassen.

Print Friendly, PDF & Email