Ny indskolingsmodel fra august 2023

Her præsenteres en ny indskolingsmodel, der skal styrke de tre første år i skolen, og som gerne skulle påvirke mellemtrinnet positivt og i sidste ende udskolingen. Vi tænker her på trivsel, motivation og en god oplevelse af at indgå i et fællesskab.

Formål

Vi vil styrke indskolingen, så alle børn i børnehaveklasserne bliver forberedt bedst muligt til at indgå i skolefælleskaber og undervisningen. Der skal være fokus på trivsel, sociale aktiviteter og undervisning fra 1. skoledag, så det mærkes, at der bliver arbejdet med de udfordringer, som alle børnehaveklasser har i forskelligt omfang.

Hvad skal vi gøre

I børnehaveklasserne skal der være et intensivt fokus på, at børnene lærer at gå i skole i den kontekst, der nu engang er. De skal naturligvis også nå de fælles mål, der er udstukket for klassetrinnet. Indhold og form i aktiviteter og undervisningen skal altid pege i retning af for-målet og overordnet set mod skolens formålsparagraf, som kan læses på skolens hjemmeside.

Hvordan

Indsatsen i børnehaveklasserne skal styrkes ved, at børnehaveklasselederen er sammen med en pædagog fra Spor 4 i 21-22 af 25 lektioner. Frikvartererne, pånær et enkelt, er dækket af pædagogerne fra Spor 4.

Det giver langt større mulighed for at arbejde med hele klassen og de enkelte børn. Der vil også være mulighed for at følge børnene i frikvartererne, hvor mange konflikter og konflikt-løsninger foregår.

Der vil fortsat være en pædagog med i 1. klasserne i 12 lektioner.

På 2. årgang vil der også være pædagoger med. En vil være gennemgående på tværs af klas-serne, og den øvrige støtte deles ud på klasserne efter behov.

Fordelingen af pædagoger på de tre årgange meldes ud snarest.

Klasselæreropgaven skal børnehaveklasselederne og klasselærerne stå for. Især samarbejdet med jer forældre og det sociale liv i klassen kommer til at være i fokus.

Vi håber, at børnene i endnu højere grad vil opleve en god og tryg skolehverdag.

Print Friendly, PDF & Email