Nyt fra skolen

”Ingen kender dagen, før solen går ned”. Man må sige, at dette ordsprog giver mening i disse tider, hvor vi kontinuerligt indretter skolen efter gældende retningslinjer. Både elever og medarbejdere får til fulde trænet deres omstillingsparathed. Fra min stol må jeg sige, at alle klarer det flot.

0. – 4. årgang har været fysisk tilbage på skolen siden uge 6. Efter påskeferien har vi også 5. – 9. årgang tilbage med 50 % fremmøde. Resten af tiden undervises de over Teams.

Vi oplever ikke, at vores elever har et fagligt efterslæb, da de hele vejen igennem dette år har modtaget en undervisning af høj kvalitet. Det betyder, at der er tid til at arbejde med trivsel, når eleverne vender fysisk tilbage.

Vi gør alt for at holde smitten ude fra skolen med adskilte klasser, forskudte mødetidspunkter, forskudte pauser, separate udendørs områder, god håndhygiejne og afstand. Samtidig fokuserer vi på at holde fast i en bekymringsfri skolehverdag, hvor vi har fokus på andet end COVID-19.

Gennem hele skoleåret har vi streamet morgensang tre gange om ugen, som alle klasser følger med i sammen med deres lærere – eller hjemmefra. Vi har brug for at opretholde alle de traditioner og fællesskaber, vi kan i denne tid.

Til elever på 7. – 9. årgang, der fagligt er særligt dygtige, tilbyder vi forløb på talentcamps i samarbejde med www.TalentCamp.DK. I år har campsene været virtuelle. Til trods for det har vores elever deltaget talstærkt og med stort udbytte. Vi glæder os over at kunne tilbyde denne mulighed for ekstra dygtiggørelse i fagene matematik, dansk og matematik.

Vores afgangselever har en anderledes afslutning på deres skolegang hos os end normalt. De skal aflægge et reduceret antal prøver og læseferien er inddraget. Milepæle som sidste skoledag og translokation bliver anderledes, men vi gør alt, hvad vi kan for at finde alternative måder at holde fast i traditionerne og samtidig respektere retningslinjerne.

Fra næste skoleår skal 3. årgang medbringe deres egen computer. Vejledning til indkøb af den rette computer kan findes her. Klik på dette link.

Til næste skoleår bliver der tre 0. klasser. Der er stadig enkelte ledige pladser. Det er altid muligt at henvende sig på skolens kontor og høre om pladser på andre årgange.

Venlig hilsen
Alice Bach Andersen
Skoleleder

Print Friendly, PDF & Email