Rejser til udlandet

Skal børn, elever og ansatte, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten?

Ja. Børn/elever/ansatte, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens eleven opholder sig i landet, eller efter barnet/eleven/den ansatte er hjemvendt fra landet, opfordres barnet/eleven/den ansatte alene til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst – og ikke at blive hjemme i 14 dage. Barnet/eleven/den ansatte kan i dette tilfælde godt komme i institution/gå i skole/komme på arbejdet og behøver ikke at blive hjemme i perioden, indtil der foreligger et testresultat.

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land orange på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyldes et højt smitteniveau i de pågældende lande men derimod pågældende landes restriktioner over for danske rejsende, for eksempel karantænekrav. Hvis barnet/eleven/den ansatte kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, opfordres barnet/eleven/den ansatte heller ikke til at blive hjemme i 14 dage.

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger på www.politi.dk. Klik her.

Det betyder, at dagtilbud og skoler af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn/en elev, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn og personalet.

Ovenstående spørgsmål og svar er hentet her:

Spørgsmål og svar generelt

Print Friendly, PDF & Email