Særligt for børnehaven

Aflevering og afhentning:

I forbindelse med aflevering og afhentning må der max være én forælder ad gangen i garderoben til den respektive stue, som barnet går på. Vi tilbyder også forældrene at de kan ringe til stuerne, hvis vi skal komme ud til lågen og tage imod et barn.

Indkøring:

Ved indkøring af børn må der være én forælder med inde på stuen i indkøringsperioden. Perioden aftales med forældrene.

Brug af mundbind:

Forældre, der skal aflevere/hente børn, bedes bære mundbind, når de bevæger sig ind på børnehavens område samt beholde mundbindet på, når de afleverer/henter i garderoben.

Nuværende og kommende forældre, der skal til møde eller samtale i børnehaven bedes bære mundbind, når de bevæger sig ind på børnehavens område. Mundbindet kan tages af, når man har sat sig ned ved mødebordet.

Opdeling af børn i løbet af dagen:

Børnene er opdelt stuevist hele dagen, dog endevist i Bøgehuset før kl. 7.30 og efter kl. 16.00.
Jf. retningslinjerne fra Undervisningsministeriet kan daginstitutioner i forbindelse med ferier og ydertider samle børn på tværs af stuerne.

Hygiejne:

Børnehaven følger samme retningslinjer som beskrevet i punktet hygiejne, tilpasset børnehavens hverdag.

Procedure omkring madudlevering:

Alt mad bliver uddelt til børnene af en pædagog, der har vasket/afsprittet sine hænder.

Uddeling i forbindelse med fødselsdage:

Børnene må medbringe snacks, der er købt portionsvist indpakkede. Det er en pædagog, der uddeler til børnene efter vask/afspritning af sine hænder.

Print Friendly, PDF & Email