Særligt for skolen

Undervisning i forbindelse med hjemsendelse:

Der er to former for procedurer i forhold til undervisning af hjemsendte elever:

1) Hele klasser er hjemsendt
Som hovedregel vil undervisning over TEAMS starte dag 2. Forældre/elever vil modtage besked på opslagstavlen. Der vil samtidig blive skrevet udførligt i lektiebogen, hvis man ikke har mulighed for at deltage på TEAMS pga. testning.

Indtil størstedelen af eleverne er tilbage i skole, udføres kombinationsundervisning (TEAMS + elever i klassen). I denne situation tilrettelægger læreren undervisningen, så begge grupper tilgodeses.
Skolen har brug for at få besked hurtigt, hvis yderligere elever testes positive.

2) Enkelte elever er hjemme
Dette svarer til øvrige situationer, hvor elever er fraværende. Eleven orienterer sig i lektiebogen, retter henvendelse om uddybning til andre elever eller til faglærere. Lærere kan også bede eleverne om at gå på TEAMS på bestemte tidspunkter.

Print Friendly, PDF & Email