Særligt for skolen

Elevernes fremmøde – aflevering og afhentning:

I forbindelse med aflevering og afhentning må forældre ikke gå ind på skolens område. Vi beder om, at børnene bliver afleveret ved lågen eller ved indgangen på Nygade.
Elever, der selv tager i skole om morgenen skal gå direkte til deres klasser og opholde sig der, indtil undervisningen begynder. Eleverne er instrueret i at benytte forskellige indgange.
Efter endt undervisning skal eleverne forlade skolen, medmindre de skal i SFO.

Brug af mundbind:

Nuværende og kommende forældre, der skal til møde eller samtale på skolen bedes bære mundbind, når de bevæger sig ind på skolens område. Mundbindet kan tages af, når man har sat sig ned ved mødebordet.

Forskudte mødetider og frikvarterer:

0. – 5. årgang: Møder ind til kl. 7.55.

6. – 9. årgang: Møder ind til kl. 8.10

Desuden har disse elevgrupper forskudte frikvarterer, hvor de opholder sig på årgangsadskilte områder.

Morgensang:

0. – 2. årgang: Vi afholder fælles morgensang på 1. salen i indskolingen tirsdag og torsdag, hvor to klasser deltager. Eleverne står med to meters afstand. Efter endt morgensang bliver de sendt af sted klassevis. De øvrige dage afholdes morgensang i klasserne.

3. – 9. årgang: Vi afholder morgensang mandag, onsdag og fredag i morgensangssalen. Her deltager max fire klasser ad gangen. Eleverne står med to meters afstand.
Efter endt morgensang bliver de sendt af sted klassevis. Morgensang streames til de øvrige klasser.

Faglige/trivselsmæssige aktiviteter:

En klasse kan arrangere en relevant faglig/trivselsmæssig aktivitet ud af huset, hvis Sundhedsstyrelsens regler følges. Eleverne skal bære mundbind i offentlig transport – og evt. under aktiviteten.

Boden:

Elever fra 1. – 9. årgang har mulighed for at købe i Boden. Elevernes adgang til køb i boden er tidsbegrænset og inddelt efter årgange. Vi henstiller til, at så meget som muligt betales via MobilePay.

Uddeling i forbindelse med fødselsdage/kageordning:

Elever må medbringe snacks, der er købt portionsvist indpakkede. Det er en lærer/pædagog, der uddeler til eleverne efter afspritning af sine hænder.

Print Friendly, PDF & Email