Skoleforberedende arbejde

Mål: At give børnene sproglige kompetencer så de får et godt udgangspunkt for et vellykket indskolingsforløb samt at sikre den røde tråd fra børnehaven til skolen. Børnene styrkes mentalt, socialt og fagligt med udgangspunkt i sproglige færdigheder.

Sproget er en essentiel del af det skoleforberedende arbejde. Det er af afgørende betydning, at børn lærer at lytte, forstå og handle på en kollektiv besked. Det at lære at holde fokus på, hvad der sker her og nu, er en forudsætning for at kunne følge med og profitere af undervisningen i skolen. En spirende interesse og begyndende forståelse for det skrevne og det talte sprog, er et godt udgangspunkt for en god skolestart og videre læseindlæring. Dette gælder både i forhold til at kunne klare sig fagligt og socialt.

Det sidste år børnene går i Bøgeskovgård, flytter de fra Bøgehuset til Kastanjehuset. Det betyder, at vi i højere grad har mulighed for at arbejde mere målrettet med at forberede børnene på skolelivet. Det er det, vi i daglig tale kalder ”Rejsen til skolen”. Vi får besøg af personalet fra Spor 4, der er Helsinge Realskoles fritidstilbud, og vi går selv på besøg på skolen og leger på legepladsen.

En dag ugentligt har vi ”undervisning”. Det kan foregå i Kastanjehusets egne lokaler, men de fleste gange er vi i lokaler på skolen. Det giver børnene mulighed for at opleve skolen på tæt hold og sikrer, at alle børn er trygge i skolens rammer, når de begynder i skolen.

Vores undervisningsforløb sikrer, at børnene har kendskab til alfabetet, når de begynder i skole. De kan bruge håndfonemer (tegn) for de forskellige bogstaver og høre hvilken lyd/bogstav et ord begynder med. De kan høre, hvornår to ord rimer og selv rime på ord. Deres ordforråd øges betydeligt, og de får styr på forholdsordene. I Kastanjehuset arbejder vi med fælles højtlæsningsbøger og fokusord, så vi sikrer, at alle børn har kendskab til et udvalg af litteratur samt ”svære ord”. Vi øver, at børnene både kan lytte til og genfortælle historien.

Når vi går på skolen, får børnene også en fornemmelse af, hvad en ”time”, og et ”frikvarter” er. De bliver øvet i overgangen fra børnehave- til skolekultur i form af ”at række hånden op, hvis man vil sige noget”, ”kunne lytte og efterleve en fælles besked” og at ”kunne arbejde selvstændigt med en opgave/aktivitet”

Vi arbejder også med at styrke børnene i at stå frem i en større forsamling og på anden vis øge deres selvværd.

Print Friendly, PDF & Email