Sociale aktiviteter og lejrskoler

Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på skoler og uddannelsesinstitutioner?

Ja, der kan godt afholdes sociale arrangementer i dagtilbud, på skoler, uddannelsesinstitutioner og SFO, klub mv., eksempelvis fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer eller lignende, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets, skolens eller uddannelsesinstitutionens matrikel.

Det anbefales, at sociale arrangementer afholdes inden for stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling/stamklassen/holdet, det vil sige uden kontakt på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger, stamklasser og hold. Sociale arrangementer i daginstitutioner, der afholdes udendørs, kan afholdes på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger.

Sociale arrangementer bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Se Sundhedsstyrelsens Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet (sst.dk).

Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for både elever og medarbejdere. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

Sociale arrangementer kan afholdes med deltagelse af forældre eller andre besøgende for eksempel søskende eller bedsteforældre.

Det anbefales, at sociale arrangementer med deltagelse af forældre eller andre besøgende om muligt afholdes udendørs og under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

Det anbefales desuden, at de afholdes under hensyntagen til det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

 

Kan der afholdes kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisning?

Ja, det anbefales, at kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage afholdes inden for den enkelte stue eller tilsvarende gruppeinddeling, klasse eller hold.

For efterskoler og frie fagskoler kan der arrangeres lejrskoler for hele skolen, når overnatning organiseres ud fra primærgrupperne, og aktiviteter derudover organiseres ud fra de generelle anbefalinger om primærgrupper.

Kolonier, lejrskoler eller studieture for både dagtilbud, grundskoler (herunder efterskoler mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser bør desuden afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Se Sundhedsstyrelsens Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet (sst.dk).

Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for både elever og medarbejdere. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

Hvis man planlægger en koloni, lejrskole eller studietur til udlandet bør man derudover følge anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forbindelse med COVID-19 (um.dk).

 

Læs eventuelt mere her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#910ec75b4122407391a9e2c29049ac0d

Print Friendly, PDF & Email