Symptomer og smittetilfælde

I tilfælde af smitte hos børn eller voksne i vuggestue/børnehave/skole vil vi følge de anvisninger, der er givet af sundhedsmyndighederne.

Hvis man er i tvivl om hvorvidt, man skal holde sit barn hjemme, anbefaler vi, at man kontakter egen læge for vejledning.

I tilfælde af smitte bedes forældre kontakte vuggestue/børnehave/skole og aftale det videre forløb i forhold til smitteopsporing og kommunikation.

I skoletiden kontaktes kontoret på tlf.: 48794153.

Uden for skoletid sendes en sms til skoleleder Alice Bach Andersen på tlf.: 21733136 eller til børnehaveleder Linda Pedersen på tlf.: 40115359.

Har dit barn symptomer på COVID-19?

Typisk vil børn blive sløje, trætte og slappe, så de ikke leger og deltager i de ting, de plejer. Andre symptomer kan være:

• Tør hoste
• Feber
• Almen utilpashed

Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse mv., eller andre symptomer, som f.eks. diarré. Man behøver ikke at have alle symptomerne på én gang.

Teksten her er hentet fra en af Sundhedsstyrelsens pjecer, der samler svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når de har et barn med symptomer, der kan være COVID-19. Klik her:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/one-page—har-dit-barn-symptomer-paa-covid-19

Nær kontakt, nær kontakt til en nær kontakt og ’Anden kontakt’

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet ved at gøre følgende:

1. Gå i selvisolation
2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
3. Sørg for at blive testet med en PCR-test to gange

Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive testet to gange:

Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at være sikker på at du ikke er smittet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at du får taget en PCR-test hvis du er nær kontakt. Du kan først ophæve din selvisolation, når du har fået negativt svar på din anden test.

For at bestille tid til test, skal du kontakte Coronaopsporing. Når du ringer til Coronaopsporing, bliver du prioriteret som nær kontakt. På den måde får du hurtigere tid til test, og får mulighed for at bestille de to tests samtidig.

1. Ring til 32 32 05 11 for at få rådgivning og henvisning til dine tests.
2. Herefter går du ind på coronaprover.dk bestiller tid til de to tests.

Læs mere om, hvornår du er nær kontakt, og hvordan du skal forholde dig: 

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter

Kan et barn/elev, der er nær kontakt med en person, som er testet positiv for COVID-19 komme i dagtilbud/skole?

Sundhedsstyrelsen oplyser:

Nej. Er barnet/eleven nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, skal vedkommende blive hjemme fra dagtilbud/skolen.
Det anbefales, at nære kontakter til en person med COVID-19 testes.

Smittetilfælde

Hvornår må dit barn komme tilbage til dagtilbud eller skole?

Dit barn må komme tilbage i dagtilbud eller skole, når hun/han er helt rask. Det vil sige, når dit barn ikke har symptomer, er feberfrit og har det, som det plejer. Dit barn skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter i dagtilbuddet eller skolen, f.eks. undervisning, udflugter og udendørs leg, uden at kræve særlig omsorg og pasning.

Hvis dit barn er blevet testet for ny coronavirus, må dit barn komme tilbage igen, hvis testen er negativ, og hvis dit barn ellers i øvrigt er rask og kan deltage i leg og aktiviteter, som det plejer.

Hvis dit barn er testet positiv for ny coronavirus, skal barnet holdes hjemme indtil hun/han har haft 48 timer uden symptomer.

Hvad skal et barn/elev, som har haft tæt kontakt til en person med symptomer på COVID-19 gøre?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

Barnet og forældrene selv bør have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre.
Barnet/eleven kan godt komme i dagtilbud/skole såfremt vedkommende ikke har symptomer på COVID-19.
Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes positiv for COVID-19, at barnet/eleven bliver en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Hvad skal et barn/en elev, der har været tæt på en, der er nær kontakt med en person, der er testet positiv for COVID-19 gøre?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

Barnet og forældrene selv bør have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre.
Barnet/eleven kan godt komme i dagtilbud/skole såfremt vedkommende ikke har symptomer på COVID-19.
Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes positiv for COVID-19, at barnet/eleven bliver en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Hvad skal et barn/en elev, der er testet positiv for COVID-19 gøre?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

Barnet/eleven skal blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis vedkommende er testet positiv, men ikke har symptomer, skal barnet/eleven blive hjemme indtil 7 dage efter, at testen er taget.
Personer smittet med COVID-19 kan i mange uger efter deres sygdom potentielt have stoffer i blodet, der giver udslag i en positiv test. Derfor kan børn/elever, der ikke har oplevet symptomer i 48 timer, godt komme i dagtilbud/skole, og det anbefales ikke, at man tester igen med henblik på raskmelding.
Af hensyn til børn og elever anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at ledelsen på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udmelding om, at eleverne efter 48 timers symptomfrihed kan anses for at være smittefri, og at børn/elever dermed ikke behøver at fremvise en negativ test for at vende tilbage.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Hvad gør dagtilbud og grundskoler, hvis en i stuen/klassen/gruppen er smittet med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

Hele stuen/klassen opfattes som nære kontakter til den smittede og følger testprogrammet for nære kontakter med hjemsendelse og to test.
Eventuelle nære kontakter i dagtilbuddet/skolen uden for stuen/klassen identificeres, hjemsendes og testes to gange.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Alt ovenstående er hentet fra Sundhedsstyrelsens vejledninger og coronasmitte.dk.

Hel eller delvis nedlukning af Helsinge Realskole

Beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning

Orientering STUK d. 14/12-2020

Orientering STUK d. 17/12-2020

Orientering STUK d. 15/07-2021

Print Friendly, PDF & Email