Symptomer og smittetilfælde

I tilfælde af smitte hos børn eller voksne i vuggestue/børnehave/skole vil vi følge de anvisninger, der er givet af sundhedsmyndighederne.

Hvis man er i tvivl om hvorvidt, man skal holde sit barn hjemme, anbefaler vi, at man kontakter egen læge for vejledning.

I tilfælde af smitte bedes forældre kontakte vuggestue/børnehave/skole og aftale det videre forløb i forhold til smitteopsporing og kommunikation.

I skoletiden kontaktes kontoret på tlf.: 48794153.

Uden for skoletid sendes en sms til skoleleder Alice Bach Andersen på tlf.: 21733136 eller til børnehaveleder Camilla Munkholm Fischer på tlf.: 60430371.

Symptomer?

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece, der samler svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når de har et barn med symptomer, der kan være COVID-19. Klik her:

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Hvad skal jeg gøre, når jeg er nær kontakt?

Når du er blevet identificeret som nær kontakt, skal du gå i selvisolation og følge et fastlagt testprogram med to tests på dag 4 og dag 6 efter kontakt med den smittede. Det er vigtigt, at du følger programmet nøje for at undgå at sprede smitte med ny coronavirus.
Hvis du er blevet identificeret som nær kontakt, skal du hurtigst muligt gå i selvisolation, og isolationen skal fastholdes, indtil du har modtaget det første negative testsvar.
Har du ophævet selvisolation efter første negative test, bør du frem til, at du har fået svar på test nummer 2, være ekstra opmærksom på de generelle anbefalinger, som fysisk afstand, god håndhygiejne, hosteetikette, og at vise særligt hensyn til personer, der er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
Læs mere om, hvornår du er nær kontakt, og hvordan du skal forholde dig: Nære kontakter

Smittetilfælde

Kan et barn/elev, der er nær kontakt med en person, som er testet positiv for COVID-19 komme i dagtilbud/skole?

Sundhedsstyrelsen oplyser:

Nej. Er barnet/eleven nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, skal vedkommende blive hjemme fra dagtilbud/skolen.
Det anbefales, at nære kontakter til en person med COVID-19 testes.

Barnet/eleven kan igen møde i dagtilbud/skole:

Ved testning: Hvis den første test er negativ, og barnet ikke har symptomer, kan barnet/eleven møde i dagtilbud/skole herefter. Vedkommende skal dog stadig få foretaget anden test to dage efter første test, da vedkommende har været i nær kontakt med en smittet.
Testes barnet/eleven ikke: Man kan undlade at teste børn under 12 år, da det kan opleves ubehageligt for dem. I stedet kan man vælge at holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7 dage, kan barnet igen møde i dagtilbud/skole.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Hvad skal et barn/elev, som har haft tæt kontakt til en person med symptomer på COVID-19 gøre?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

Barnet og forældrene selv bør have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre.
Barnet/eleven kan godt komme i dagtilbud/skole såfremt vedkommende ikke har symptomer på COVID-19.
Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes positiv for COVID-19, at barnet/eleven bliver en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Hvad skal et barn/en elev, der har været tæt på en, der er nær kontakt med en person, der er testet positiv for COVID-19 gøre?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

Barnet og forældrene selv bør have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre.
Barnet/eleven kan godt komme i dagtilbud/skole såfremt vedkommende ikke har symptomer på COVID-19.
Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes positiv for COVID-19, at barnet/eleven bliver en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Hvad skal et barn/en elev, der er testet positiv for COVID-19 gøre?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

Barnet/eleven skal blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis vedkommende er testet positiv, men ikke har symptomer, skal barnet/eleven blive hjemme indtil 7 dage efter, at testen er taget.
Personer smittet med COVID-19 kan i mange uger efter deres sygdom potentielt have stoffer i blodet, der giver udslag i en positiv test. Derfor kan børn/elever, der ikke har oplevet symptomer i 48 timer, godt komme i dagtilbud/skole, og det anbefales ikke, at man tester igen med henblik på raskmelding.
Af hensyn til børn og elever anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at ledelsen på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udmelding om, at eleverne efter 48 timers symptomfrihed kan anses for at være smittefri, og at børn/elever dermed ikke behøver at fremvise en negativ test for at vende tilbage.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Hvad gør dagtilbud og grundskoler, hvis en i stuen/klassen/gruppen er smittet med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

For dagtilbud og grundskoler gælder følgende, når anbefalingen om 1 meters afstand i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer er fraveget inden for stuen eller klassen:

Hele stuen/klassen opfattes som nære kontakter til den smittede og følger testprogrammet for nære kontakter med hjemsendelse og to test.
Eventuelle nære kontakter i dagtilbuddet/skolen uden for stuen/klassen identificeres, hjemsendes og testes to gange.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Alle ovenstående spørgsmål og svar er hentet her:

Spørgsmål og svar generelt

Beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning

Orientering STUK d. 14/12-2020

Orientering STUK d. 17/12-2020

Print Friendly, PDF & Email