Systematisk arbejde med sprogvurderinger

Mål: At vi får systematiseret arbejdet således, at vi kan afdække det enkelte barns kompetencer og via handleplaner sætte tidligt ind med målrettede sprogindsatser for de børn, som viser tegn på forsinket sproglig udvikling.

Sprogvurderinger er et redskab til at følge barnets sproglige og kommunikative udvikling. De kan hjælpe personalet med at kunne målrette det pædagogiske arbejde og kvalificere samarbejdet med forældrene om at tilrettelægge en indsats, der styrker barnets sprog. De sproglige dimensioner, der vurderes, har betydning for barnets senere afkodningsfærdigheder og læseforståelse.

Resultatet af sprogvurderingerne viser, hvordan det enkelte barn klarer sig sprogligt sammenlignet med børn på samme alder og af samme køn. Man skelner mellem resultaterne i tre kategorier: ”generel indsats”, ”fokuseret indsats” og ”særlig indsats”.

Resultatet indgår altid i en helhedsvurdering af barnet og inkluderer også viden om barnets sprog i dagligdagen og i hjemmet. En sprogvurdering siger ikke noget om årsagen til barnets sproglige udfordringer, men kan give anledning til et øget fokus på barnet og dets sprogmiljø.

Det er lovpligtigt at foretage sprogvurdering ved 3-årsalderen (2,10 – 3,4 år) Denne kan dog fra foråret ´22 fremrykkes til 2-års alderen. I Bøgeskovgård sprogvurderer vi børn på følgende tidspunkter:

Når børnene er:

Ca. 2 år (hvis børnene kan indgå i samarbejde om vurderingen)

Ca. 3 år – alle børn

Ca. 4 år – hvis 3-års vurderingen viser ”fokuseret indsats” eller ”særlig indsats”, eller hvis barnet er begyndt i børnehaven i den alder

Ca. 5 år – alle børn

Ca. 6 år – hvis 5-års vurderingen viser ”fokuseret indsats” eller ”særlig indsats”, eller hvis barnet når at fylde seks år, mens det går i børnehaven.

Barnets forældre vil få information om, hvornår deres barn bliver sprogvurderet og vil efterfølgende modtage en tilbagemelding. Hvis barnet vurderes til ”generel indsats” vil det oftest være en orientering i hente/bringe situationen.

Hvis barnet vurderes til ”fokuseret indsats” eller ”særlig indsats”, vil forældrene blive inviteret til en samtale, hvor vi i samarbejde vil opstille mål for indsatsen. Personalet vil udarbejde en handleplan for det sproglige arbejde, som forældrene vil blive inddraget i. Denne evalueres og tilrettes jævnligt på stuemøder. Institutionen vil i samarbejde med hjemmet kunne inddrage den tilknyttede logopæd fra Gribskov Kommune i arbejdet omkring barnet.

Print Friendly, PDF & Email