Tidlig læsehjælp TLH

Mål:
At eleven er automatiseret i det fonematiske princip (bogstav/lyd-forbindelsen.)
At eleven opnår læseglæde.
At eleven hjælpes frem mod at kunne læse alderssvarende tekster.

Målgruppe:
Elever i 1. & 2. klasse.
Elever, der ikke har automatiseret det fonematiske princip.
Elever, der ligger lavt i læsetests.
Elever, der ligger i farezonen for at udvikle ordblindhed.

Hvordan:
Hurtig og effektiv indsat i form af undervisning på små hold efter behov.
Et årligt differentieret læsekursus i klassen.
Supervision og sparring af dansklærere i indskolingen.
Obligatoriske læse/stavetest i klasserne.
Individuelle test efter behov.

Indhold:
Ud fra testresultater i læsning og stavning udvælges eleverne til et intensivt læse/stave-forløb målrettet elevens behov.
Der udfærdiges handleplaner på de elever, der vurderes at være i farezonen for at udvikle ordblindhed
Handleplanerne implementeres i klasseundervisningen.
Samarbejde med dansklærer i forhold til differentiering.
Læsekurserne i klassen bygger på principperne for gentaget læsning for at fremme automatiseringen og på sigt læsehastigheden.

Evaluering:
Skriftlig tilbagemelding til hjemmet i forhold til handleplaner.
Læsningen evalueres i forbindelse med de obligatoriske læsetest i klassen.

Print Friendly, PDF & Email