Tidlig matematikhjælp TIM

Tidlig Indsats i Matematik (TIM) på Helsinge Realskole

Hvad:
• I TIM arbejdes med regning, observation og strategiudvikling

Målgruppe:
• Elever i 1. – 2. klasse, der har problemer med simpel hovedregning
• Elever, som næsten udelukkende tæller ved de små plusstykker
• Elever i indskolingen med andre matematikvanskeligheder
• Elever, der tester usikkert i klasse tests

Hvordan:
• I kortere forløb arbejdes der med strategier til hovedregning. Vi arbejder med talforståelse og strategier, der flytter tællestrategien til hukommelsesstrategier.
• I hver lektion arbejdes der med hovedregning, tallinjer og titalssystemet.
• Der er en elev ad gangen til TIM, og det forventes, at forældrene støtter op med en smule hjemmearbejde

Print Friendly, PDF & Email