Værdier og rutiner i hverdagen

”Vi gør det, vi siger, vi gør” – værdierne på spil i børnehavens hverdag
Børnehavens værdier er tænkt ind i hverdagens rutiner og aktiviteter.
Oversigten på de følgende sider giver et overblik over:

1. Rutiner og aktiviteter i børnehavens hverdag
2. Hvordan vi forstår værdien af rutiner og aktiviteter
3. Hvilke handlinger vi gør for, at værdierne bliver ført ud i livet.

Målet er, at børn og forældre konkret oplever, at ”vi gør det, vi siger, vi gør” dagen igennem. Oversigten er udarbejdet af børnehavens medarbejdere i foråret 2019.

Kl. 6. 30 – 7.00: En rolig start på dagen i Bøgehusets fællesrum

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
møder et nærværende personale, der er klar til at tage imod
oplever genkendelighed fra dag til dag
oplever en rolig stemning.

Handling: Det understøtter vi ved
at sige godmorgen til børn og forældre
at der sidder en voksen ved morgenbordet, og der er en voksen i garderoberne
at lægge op til rolige aktiviteter som fx Lego, puslespil eller læse i en bog.

Kl. 7.00 – 9.00: Fri leg på tværs af stuerne – fokus på at indgå i forskellige børnefællesskaber

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
får udbygget og styrket sine legerelationer
opfordres og støttes i at bevæge sig rundt på de andre stuer
får bragt sine personlige og sociale kompetencer i spil.

Handling: Det understøtter vi ved
at arbejde med Fri for Mobberi: Alle er en ven
at tilbyde forskellige aktiviteter i huset, der appellerer bredt
at placere legetøjet i børnehøjde.

Kl. 9.00 – 9.30: Samling med fokus på børnefællesskabet

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
oplever sig som en del af fællesskabet på stuen
får mod til at stå frem i en samling og føle sig tryg ved det
oplever sig som en del af et større fællesskab – med resten af børnehaven og skolen.

Handling: Det understøtter vi ved
at sige godmorgen til hinanden og tale om: Hvem er her? – og hvem mangler?
at give plads til at høre om, hvad børnene er optaget af
at have en genkendelig form: Tale om dagen/årstiden, synge sange, sige Fadervor, ”legetøjsfredag”

Kl. 9.30 – 11.00: Planlagte faglige aktiviteter

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
oplever at kunne noget i dag, som barnet ikke kunne i går
får lyst og mod til lære gennem et bredt udbud af aktiviteter
bliver udviklet fagligt, motorisk, socialt, personligt og sprogligt.

Handling: Det understøtter vi ved
at arbejde systematisk med læreplanstemaer og Fri for Mobberi i vores hverdag
at bruge lokalområdet, arbejde med projekter, tilbyde værkstedsaktiviteter osv.
at tilrettelægge aktiviteterne således, at de tager udgangspunkt i, hvor børnene er – fx alder, udviklingstrin og interesse.

Kl. 11.00 – 12.00: Frokost med fokus på nærvær, madmod og kompetencer

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
oplever måltidet som en hyggestund med god tid og nærvær
får lyst til at smage på ny mad og får viden om, hvor maden kommer fra
øver sig i selvhjulpenhed.

Handling: Det understøtter vi ved
at spise i små grupper, have en samtale omkring bordet og holde bordskik
at spise med og præsentere maden
at lære børnene at bruge kniv og gaffel, bede om ting, række fadet videre, tømme tallerkenen og sætte service på vognen.

Kl. 12.00 – 14.00: Fri leg på legepladsen – fokus på selvhjulpenhed, bevægelse, motorik og frisk luft

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
selv tager initiativ til lege og til at danne relationer
udfolder sig motorisk og socialt
får styrket sit selvværd og sin selvtillid.

Handling: Det understøtter vi ved
at være synlige, men ikke forstyrrende
at tilbyde forskellige aktiviteter
at være støttende og opfordre til at lege på tværs samt hjælpe med at løse konflikter.

Kl. 14.00 – 14.30: Frugt og eftermiddagshygge i stuefællesskabet

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
oplever en rolig og nærværende stund, inden nye aktiviteter starter
oplever at blive set og hørt
oplever trygheden i et mindre fællesskab.

Handling: Det understøtter vi ved
at sikre, at alle børn får noget at spise og drikke
at sidde ned sammen med børnene og tale om, hvad de har oplevet på legepladsen
at sidde sammen i mindre grupper i stuefællesskabet.

Kl. 14.30 – 16.30: Fri leg på tværs af stuerne – fokus på at indgå i forskellige børnefællesskaber

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
får udbygget og styrket sine legerelationer
opfordres og støttes i at bevæge sig rundt på de andre stuer
får bragt sine personlige og sociale kompetencer i spil.

Handling: Det understøtter vi ved
at arbejde med Fri for Mobberi: Alle er en ven
at tilbyde forskellige aktiviteter i huset, der appelerer bredt
at placere legetøjet i børnehøjde.

Kl. 16.30 – 17.30: En god afslutning på dagen i Bøgehusets fællesrum

Tolkning: – Med denne værdi forstår vi, at det enkelte barn
oplever, at der stadig tilbydes aktiviteter
oplever nærværende voksne
oplever en rolig stemning.

Handling: Det understøtter vi ved
at have legetøjet fremme og ikke have stolet op
at lytte til, hvad børnene har lyst til
at give børnene en ekstra opmærksomhed sidst på dagen

Print Friendly, PDF & Email