Ansøgning til sportstalentklasser

Følgende skal sendes på mail til kontor@helsinge-realskole.dk  mærket: Ansøgning SportTalent

1. Udtalelse fra ansøgers nuværende skole, der indeholder:
• Beskrivelse af elevens faglige status i minimum dansk, matematik og engelsk.
• Beskrivelse af elevens sociale kompetencer.
• Oplysninger om eventuelle specielle skolemæssige og undervisningsmæssige udfordringer og behov.
• Beskrivelse af elevens evne til at strukturere sin hverdag, så lektier, afleveringer og den daglige skolegang bliver lavet.

2. Udtalelse fra ansøgers klub, der omfatter oplysninger om udøvers sportslige status, herunder:
• Generel beskrivelse af udøver – idrætsligt og personligt.
• Hvilket hold udøver er på.
• Udøvers talentmæssige position?
• Udøvers fremtidsperspektiver?
• Forventninger til udøvers deltagelse på kreds-, unions- og landshold.

3. Udtalelse fra specialforbund
• Hvis udøver på nuværende tidspunkt indgår i forbundets talentarbejde i form af deltagelse i fællestræninger, udtagelse til kreds-, unions- eller landshold.

4. Motiveret ansøgning
• En kort beskrivelse af din motivation for at ville gå på idrætslinjen samt et vellignende foto.

Print Friendly, PDF & Email