Formål

Helsinge Realskole er en fri grundskole og er derfor styret af formålsparagraffen. Formålsparagraffen skal forståes som den brede formulering, hvorunder al aktivitet skal befinde sig.

Skolens formålsparagraf §2 i vedtægten:

Stk. 2. Skolens formål er skoledrift i henholdt til friskoleloven. Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forbedre eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke eleverne demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Formålsparagraffen er en bred vej, der angiver en klar retning. Dannelse til demokrati er en kunst, der handler om at oplyse/påvirke for at give børn/elever viden om og færdigheder til livets vilkår og muligheder. Efter grundskolen skal de unge være i stand til at tage stilling til det, de møder i livet på et kritisk og oplyst grundlag. Vi stiller dem frit – det er det smukke og nødvendige i dannelsen til demokrati.

Det er vores/voksnes håb, at de vælger den demokratiske livsform – den kan ikke påtvinges, da den blot er en aftale, der hviler på samtale, tillid, empati og en tiltro til, at den jeg samtaler med også er sindelagsdemokrat. Det fordrer en faglig, almen og personlig udvikling hos eleverne.

Fagene i skolen:

Fagene tjener formålet, og derfor skal tiltag i undervisningen altid overvejes: Hvordan peger undervisningens form og indhold i retning af formålet? Hvordan bidrager faget til dannelsen. Ind i mellem kan man fint gøre noget spontant uden dybere overvejelser – så klart.

Relationer i skolen:

Relationen mellem voksne og børn – og børn og børn i mellem – skal pege i retning af formålet. Samtale, tillid, ligeværd, og empati er vejen frem mod den demokratiske livsform. Det er af største vigtighed at bidrage til at fremme denne dannelse – både gennem bevidste og ubevidste påvirkninger.

Værdierne kommer til syne, når der er sat ord på, hvad formålsparagraffen tilsiger.

Dannelse – er formuleret i formålsparagraffen

Trivsel – relationsarbejdet er en naturlig del af hver eneste skoledag: Trivsel og faglighed er hinandens forudsætning

Faglighed – den solide faglige undervisning er et kendetegn for Helsinge Realskole

Traditioner – de mange relationer er med til at definere Helsinge Realskoles identitet

På baggrund af ovenstående er det vores hensigt og ønske, at hver eneste elev, efter endt skolegang på Helsinge Realskole, får det bedst mulige grundlag til at tage selvstændig stilling til det liv, der ligger foran – hvordan skal man leve sammen med andre, hvilken uddannelse skal man vælge, hvad skal man stemme, hvad skal man blande sig i eller uden om osv.

Print Friendly, PDF & Email