Hvad tilbyder skolen?

Eleverne i SportTalent-klasserne har det normale fulde skema. Det anderledes består i:

– To morgentræninger indlagt i skoletiden – en fælles basistræning på skolen og en idrætsspecifik træning i klubben. Hvis elevens klub ikke er med i samarbejdet eller ikke kan tilbyde morgentræning, deltager eleven i en ekstra morgentræning på skolen.
Efter morgentræning får eleverne serveret en sund morgensnack på skolen, så depoterne er fyldt op.

– Eleverne i SportTalent-klasserne har madkundskab som valgfag på 7. og 8. årgang, da vi vægter viden om og kompetencer inden for kost og ernæring til denne gruppe af elever.

– Mulighed for ekstra faglig hjælp ved behov – fx hvis eleven har været fraværende pga. stævner osv.

– Fleksibilitet og samarbejdsvilje i forbindelse med fravær ved stævner og lignende.

– En idrætskoordinator med indsigt i, hvordan skole og klubidræt kan komplimentere hinanden, så idrætseleven oplever, at klubidræt og skole hænger sammen under trygge og faste rammer. Konkret har idrætskoordinatoren jævnlige samtaler med den enkelte elev og kan derfor have fingeren på pulsen omkring elevens trivsel og behov. Desuden varetager idrætskoordinatoren andre opgaver som fx:

At have overblikket over elever og træningstider
At være kontaktperson mellem skole og klubber
At deltage i møder, der vedrører samarbejdet mellem klub og skole
At være sparringspartner for lærerne i SportTalent-klasserne omkring planlægning, undervisning, turneringsplaner og træningstider
At være sparringspartner for lærerne omkring styrkelsen af skole/hjem-samarbejdet
At stå for morgentræningen

– Mulighed for screening på testcenter

– Mulighed for, at en fysioterapeut tilser eleverne.

– Tilbud om deltagelse i faglige kurser ud over skoletid, der udvider elevernes idrætsfaglige horisont

– Betalt rejse til Playitas på Fuertevantura – formodentlig i 8. klasse i foråret.

Print Friendly, PDF & Email