Forventninger i 0. klasse

Starten i 0. klasse er begyndelsen på et helt nyt kapitel i jeres barns liv. Formålet med 0. klasse er at forberede børnene på den kommende skolegang, som varer mange år.
I har selvfølgelig nogle forventninger til os, og vi har naturligvis også nogle forventninger til jer.

Forventninger til jer og børnene
Der er utroligt mange ting at forberede sig på, og børnene når ikke det hele på bare ét år i 0. klasse, derfor er det vigtigt, at børnene har en god bagage med hjemmefra. Selvfølgelig vil det være forskelligt, hvor meget det enkelte barn kan, idet børn jo er meget forskellige af væsen og modenhed.

Vi beder jer om at have fokus på følgende inden skolestart:
barnet kan skrive sit navn
barnet kan lytte til højtlæsning og genfortælle handlingen i en historie
barnet ved, hvordan en bog skal holdes
barnet kender almindelige omgangsregler (goddag, farvel, tak osv.)
barnet øves i ikke at afbryde
barnet øves i at spille spil og at kunne mestre at tabe
barnet trænes i at snøre sko
barnet trænes i selvstændighed, fx i påklædningssituationer, hygiejne ved toiletbesøg og med at holde orden i egne ting

Hvordan kan I som forældre hjælpe barnet?
I kan begynde hjemme ved spisebordet. Her kan børnene lære at lytte uden at afbryde. Her kan de trænes i at sidde på en stol i lidt længere tid, fx til alle er færdige. Man kan også lære dem at høre efter en besked og gøre det, der bliver bedt om. I et hjem er der altid opgaver, som selv et lille barn kan hjælpe med. Disse opgaver er udviklende for barnet, og det er vigtigt, at forældrene giver plads og tid til, at børnene får lov til fx at smøre mad, rede seng, pakke taske osv. Det er ofte nemmere selv at gøre tingene, men det er i det lange løb at gøre børnene en bjørnetjeneste.

Print Friendly, PDF & Email