Børnhaveklassen – det vigtigste klassetrin i skolen

Det er en stor beslutning for forældre at vælge skole til sit barn. Vi vil gerne give dig en kort introduktion til vores syn på skolelivets begyndelse. Måske vækker det din interesse for at besøge os på skolen og opleve, hvordan vi sammen skaber en tryg overgang fra børnehave til børnehaveklasse og en god skolestart for dit barn.

Børnehaveklassen er barnets første skridt ind i skolens verden, hvilket gør netop det klassetrin til noget helt særligt. Det er her, vi sammen bygger det positive fundament for fællesskabet, lysten til at gå i skole og vækker barnets nysgerrighed for at lære gennem undervisning – kort sagt lærer de, hvad det indebærer at gå i skole.

To uddannede voksne i hver klasse
Vi prioriterer ekstra resurser til en tryg skolestart i børnehaveklasserne. Det betyder, at børnene i børnehaveklassen vil have både en børnehaveklasseleder og en pædagog fra vores skolefritidsordning, Spor 4, i 15 ud af de 25 lektioner, børnene har om ugen. Alternativt kan pædagogerne vælge at frikvartererne dækkes, hvor eventuelle konflikter ofte opstår.

På 1. årgang vil der på samme måde være 10 lektioner pr. uge, hvor en pædagog fra Spor 4 deltager i undervisningen. På 2. årgang deltager en pædagog, ligeledes fra Spor 4, i 5 lektioner pr. uge.

Dertil kommer støtte til enkelte børn i et vist omfang pr. uge på 1. og 2. årgang. Derfor er det muligt, at der er 2 voksne til stede i undervisningen i flere lektioner, end omtalt ovenfor.

Sådan arbejder vi med børnene

Pædagogerne i den enkelte børnehaveklasse prioriterer den nødvendige tid til at få fællesskabet i klassen til at fungere. Vi modtager hvert år mange børn fra forskellige børnehaver, som betyder, at de lige skal have tid og plads til at blive en del af et nyt stærkt fællesskab her hos os. For når børnene kan se sig selv som en del af noget større, bliver alt det nye, der sker i deres børneliv, meget lettere og sjovere.

Samarbejdet mellem skole og hjem grundlægges også i børnehaveklassen. Børn, forældre og skole skal være tæt forbundne i bestræbelserne på at få skolelivet til at lykkes lige fra begyndelsen. Og vi gør os umage med at holde jer orienterede om børnenes udvikling og trivsel.

Gode rammer i fritiden
Når skoledagen ender, venter der en dejlig tid i Spor4, som er navnet på vores skolefritidsordning (sfo). Her lægger vi meget vægt på at have en bred vifte af aktiviteter, så børnene oplever at blive imødekommet.

Struktur på hverdagen
Børnehaveklassens hverdag er meget varieret. Vi begynder med morgensamling i klassen efterfulgt af morgensang, da vi ønsker, at hverdagen skal bæres af fællesskabet.
Skoledagen veksler mellem almindelige lege og aktiviteter, der har indslag fra fag som natur, kreativitet og idræt. Der er også almindelige fag som dansk og matematik, hvor undervisningen bygger på både bøger og ”leg som læring”.

Eksempel på en dag i børnehaveklassen
Godmorgen i klassen
Morgensang (med hele indskolingen)
Undervisning
Leg
Spisepause og frikvarter
Undervisning
Leg
Spisepause og frikvarter
Undervisning
Vi slutter, mens legen er god kl. 12:45 og går i Spor4

I er meget velkomne til at kontakte os på 48 79 41 53. Så byder vi på en rundvisning og vender jeres spørgsmål. Det er også muligt at opskrive jer på ventelisten direkte her fra hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer

Print Friendly, PDF & Email