Børnhaveklassen – det vigtigste klassetrin i skolen?

Det er en stor beslutning for forældre at vælge skole til sit barn. Vi vil gerne give dig en kort introduktion til vores syn på skolelivets begyndelse. Måske vækker det din interesse for at besøge os på skolen og opleve, hvordan vi sammen skaber en tryg overgang fra børnehave til børnehaveklasse og en god skolestart for dit barn.

Børnehaveklassen er barnets første skridt ind i skolens verden, hvilket gør netop det klassetrin til noget helt særligt. Det er her, vi sammen bygger det positive fundament for lysten til at gå i skole, vækker barnets nysgerrighed efter at lære og glæden ved fællesskabet med de andre børn og voksne.

Pædagogerne i den enkelte børnehaveklasse prioriterer den nødvendige tid til at få fællesskabet i klassen til at fungere. Vi modtager hvert år mange børn fra vidt forskellige børnehaver, som hver især skal øve sig på at være en del af et nyt stærkt fællesskab her hos os. For når børnene kan se sig selv som en del af noget større, bliver alt det andet nye, der sker i deres børneliv, meget lettere og sjovere.

I børnehaveklassen sætter vi navn på verden, så begreber bliver tydelige, og børnene lærer bestemte ting, som kan tages med på rejsen gennem de næste klassetrin i indskolingen.

Samarbejdet mellem skole og hjem grundlægges også i børnehaveklassen. Børn, forældre og skole skal være tæt forbundne i bestræbelserne på at få skolelivet til at lykkes lige fra begyndelsen. Og vi gør os umage med at holde dig orienteret om dit barns udvikling og trivsel.

Gode rammer i fritiden
Når skoledagen ender, venter der en dejlig tid i Spor4, som er navnet på vores skolefritidsordning (sfo). Her lægger vi meget vægt på at have en bred vifte af aktiviteter, så børnene, oplever at blive imødekommet.

Struktur på hverdagen:
Børnehaveklassens hverdag er meget varieret. Vi begynder med morgensamling i klassen efterfulgt af morgensang, da vi ønsker, at hverdagen skal bæres af fællesskabet.
Skoledagen veksler mellem almindelige lege og aktiviteter, der har indslag fra fag som natur, kreativitet og idræt. Der er også almindelige fag som dansk og matematik, hvor undervisningen bygger på både bøger og ”leg som læring”.

Eksempel på en dag i børnehaveklassen:
Godmorgen i klassen
Morgensang (med hele indskolingen)
Undervisning
Leg
Spisepause og frikvarter
Undervisning
Leg
Spisepause og frikvarter
Undervisning
Vi slutter, mens legen er god kl. 12:45 og går i Spor4

I er meget velkomne til at kontakte os på 48 79 41 53. Så byder vi på en rundvisning og vender jeres spørgsmål over en kop kaffe. I skoleåret 2023/24 har vi stadig enkelte ledige pladser i børnehaveklassen.

Vi glæder os til at se jer

Print Friendly, PDF & Email