Børnhaveklassen – det vigtigste klassetrin i skolen

Det er en stor beslutning for forældre at vælge skole til sit barn. Vi vil gerne give dig en kort introduktion til vores syn på skolelivets begyndelse. Måske vækker det din interesse for at besøge os på skolen og opleve, hvordan vi sammen skaber en tryg overgang fra børnehave til børnehaveklasse og en god skolestart for dit barn.

Børnehaveklassen er barnets første skridt ind i skolens verden, hvilket gør netop det klassetrin til noget helt særligt. Det er her, vi sammen bygger det positive fundament for fællesskabet, lysten til at gå i skole og vækker barnets nysgerrighed for at lære gennem undervisning.

To uddannede voksne i hver klasse
Vi prioriterer ekstra resurser til en tryg skolestart i børnehaveklasserne. Det betyder, at børnene i børnehaveklassen vil have både en børnehaveklasseleder OG en pædagog fra vores skolefritidsordning Spor 4 i 22 ud af de 25 lektioner, børnene har om ugen. Også frikvartererne, på nær et enkelt, er dækket af pædagoger fra Spor 4.
Opnormeringen af personaleresurser i hver enkelt børnehaveklasse giver langt større mulighed for at arbejde med hele klassen og det enkelte barn. Det giver også en bedre kontakt til børnene i frikvartererne, hvor de voksne kan få en bedre indsigt i det enkelte barns trivsel.

Sådan arbejder vi med børnene
I børnehaveklassen har vi fokus på, at børnene lærer, hvad det vil sige at gå i skole. Her bliver de forberedt til at indgå i skolefællesskaber og til at modtage undervisning. Fra første skoledag har vi fokus på trivsel, sociale aktiviteter og undervisning, og de skal naturligvis også nå de fælles undervisningsmål, der er udstukket for klassetrinnet.
Når de fortsætter i 1. klasse vil der fortsat være en pædagog i klassen efter behov op til 12 lektioner pr. uge – det samme gælder på 2. årgang.

Pædagogerne i den enkelte børnehaveklasse prioriterer den nødvendige tid til at få fællesskabet i klassen til at fungere. Vi modtager hvert år mange børn der er vidt forskellige i sagens natur, og som hver især skal øve sig på at være en del af et nyt stærkt fællesskab her hos os. For når børnene kan se sig selv som en del af noget større, bliver alt det andet nye, der sker i deres børneliv, meget lettere og sjovere.

Samarbejdet mellem skole og hjem grundlægges også i børnehaveklassen. Børn, forældre og skole skal være tæt forbundne i bestræbelserne på at få skolelivet til at lykkes lige fra begyndelsen. Og vi gør os umage med at holde dig orienteret om dit barns udvikling og trivsel.

Gode rammer i fritiden
Når skoledagen ender, venter der en dejlig tid i Spor4, som er navnet på vores skolefritidsordning (sfo). Her lægger vi meget vægt på at have en bred vifte af aktiviteter, så børnene, oplever at blive imødekommet.

Struktur på hverdagen
Børnehaveklassens hverdag er meget varieret. Vi begynder med morgensamling i klassen efterfulgt af morgensang, da vi ønsker, at hverdagen skal bæres af fællesskabet.
Skoledagen veksler mellem almindelige lege og aktiviteter, der har indslag fra fag som natur, kreativitet og idræt. Der er også almindelige fag som dansk og matematik, hvor undervisningen bygger på både bøger og ”leg som læring”.

Eksempel på en dag i børnehaveklassen
Godmorgen i klassen
Morgensang (med hele indskolingen)
Undervisning
Leg
Spisepause og frikvarter
Undervisning
Leg
Spisepause og frikvarter
Undervisning
Vi slutter, mens legen er god kl. 12:45 og går i Spor4

I er meget velkomne til at kontakte os på 48 79 41 53. Så byder vi på en rundvisning og vender jeres spørgsmål over en kop kaffe. I skoleåret 2024/25 har vi stadig enkelte ledige pladser i børnehaveklassen.

Vi glæder os til at se jer

Print Friendly, PDF & Email