Forventninger i 0. klasse

Starten i 0. klasse er begyndelsen på et helt nyt kapitel i jeres barns liv. Formålet med 0. klasse er at forberede børnene på den kommende skolegang, som varer mange år.
I har selvfølgelig nogle forventninger til os, og vi har naturligvis også nogle forventninger til jer.

Forventninger til jer og børnene

Der er utrolig mange ting at forberede sig på, og børnene når ikke det hele på bare et år i 0. klasse, derfor er det vigtigt, at børnene har en god bagage med hjemmefra. Selvfølgelig vil det være forskelligt, hvor meget det enkelte barn kan, idet de jo er meget forskellige af væsen og modenhed.
Der er desværre flere og flere børn, som oplever et nederlag i den første del af skoleforløbet. Jo bedre et barn er forberedt på den kommende skolegang, jo større succes vil det få i skolestarten. Det er vores oplevelse, at barnets modenhed betyder ligeså meget for succes som de faglige færdigheder.

Vi håber, at I vil have følgende ting i baghovedet i tiden inden skolestart:
  barnet kan skrive sit navn
  kan gentage simple sætninger
  kan lytte til højtlæsning og genfortælle handlingen
  ved, hvordan en bog skal holdes
  kender de almindeligste børnesange
  kender almindelige omgangsregler (goddag, farvel, tak o.s.v.)
  øves i ikke at afbryde
  øves i at spille spil
  trænes i at snøre sko
  trænes i selvstændighed fx i påklædningssituationer, ved toiletbesøg og med oprydning
  har kendskab til bogstaver og tal

De gamle dyder er ikke at foragte
Når man nævner ordet disciplin, får mange forældre tanker om “den sorte skole” og tænker på urimelige krav til børnene. I vores virkelighed er der tale om, at børnene kender nogle enkle spilleregler. Man kan godt sammenligne det med et boldspil. Hvis vi alle spiller efter forskellige regler, bliver det en smule indviklet.

Hvordan kan I som forældre hjælpe barnet?
I kan begynde hjemme ved spisebordet. Her er det næsten som i en klasse.

Her kan man lære børnene at lytte til hinanden uden at afbryde. Her kan man trænes i at sidde på en stol i lidt længere tid, fx til alle er færdige. Her kan man lære at høre efter en besked og gøre, det man bliver bedt om. Man kan altid finde en ting, som selv det lille barn kan hjælpe med. Disse opgaver er udviklende for barnet, og det er vigtigt, at forældrene giver plads og tid til, at børnene får lov til at smøre mad, rede seng, pakke taske o.s.v., det er mange gange nemmere selv at gøre tingene, men det er i det lange løb at gøre børnene en bjørnetjeneste.

Respekt er et ord, børnene skal lære at omsætte til virkelighed. Vi skal lære børnene at respektere andre, for det de er. De skal respektere lærerne og rette sig efter det, de siger.

Vi tror, at børnene fungerer bedst i nogle rammer, hvor de voksne og elever gensidigt respekterer og taler pænt til hinanden, og hvor disciplin er, at der er plads til alle.

Print Friendly, PDF & Email