Specialundervisning på Helsinge Realskole

Helsinge Realskole er certificeret med en særlig specialundervisningsprofil.

Vores specialundervisningsprofil betyder, at vi planlægger og evaluerer indholdet i specialundervisningen således, at skolens elever med særlige behov kan nå de fastsatte slutmål og modtage en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det betyder blandt andet, at vi arbejder systematisk med den specialpædagogiske støtteopgave ud fra evaluerbare handleplaner således, at vi løbende sikrer kvaliteten af skolens specialundervisning.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og undervisningsministeriet har certificeret skolen. Certificeringen gælder fra 2016 – 2021, hvorefter skolen kan søge igen.

Korte intensive kurser:
Elever kan få hjælp til faglige udfordringer primært i forhold til dansk og matematik. Fx:
Intensivt kurser i afkodningsstrategier
TLH – tidlig læsehjælp i Indskolingen
DSA – dansk som andetsprog
Korte kurser i målrettede områder inden for matematik.
Nærmere info om de enkelte tilbud findes i menulinjen.

Elever med it-hjælpemidler:
Skolen har stort fokus på hjælp til elever med it-hjælpemidler. Fx undervisning og vejledning i forhold til brug af it-hjælpemidler i undervisningen samt hjælp til teknisk support.
Se venligst for mere information i menulinjen.

Faglige lektiecafeer og turbohold i udskolingen:
På baggrund af tests og standpunktskarakterer kan elever med behov for et særligt løft i dansk eller matematik få et tilbud om at gå i en faglig lektiecafe eller få et plads på et turbohold.

Faglige vejledere:
Skolen har et bredt felt af vejledere, der bl.a. støtter op om lærernes undervisning fx med henblik på at undervisningsdifferentiere og følge op på test.

Den specialpædagogiske specialundervisning/støtte

Specialpædagogisk specialundervisning betyder, at et barn kan få tildelt pædagogstøtte i en vis del af lektionerne i skolen. Vi kan som skole ikke selv tildele en sådan. Proceduren er:

Skolen indstiller til Gribskov Kommune, at vi vurderer at have en elev, der har brug for støtte for at kunne fungere i læringsmiljøet og profitere af undervisningen.
En psykolog fra kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning vurderer i samråd med skolens fagpersoner sagen og godkender eller afviser dette behov.
Kun på baggrund af en godkendelse fra kommunen kan skolen søge om støtte i Undervisningsministeriet.

Print Friendly, PDF & Email