Hvad koster det?

Fra 01.08.2023 udgør skolepengene til en SportTalent-elevplads følgende beløb pr. måned i 11 måneder:

Kr. 2.270,- (Pr. 01.08.2024 udgør skolepengene til SportTalent- eller linjefagselev kr. 2.361,-)
Derudover er der delvis egenbetaling til studieturen på 9. årgang.

Fra og med 3. barn i en søskendeflok, der er elever på Helsinge Realskole eller går i skolens vuggestue/børnehave, ydes der 50% rabat på det yngste barn i skolen. Dog skal børnene have samme folkeregisteradresse. Der ydes ikke rabat på Spor 4 betalingen.

Girokort, til de forældre, som ikke er tilmeldt Betalingsservice, sendes månedsvis via mail. Såfremt der ikke anvendes betalingsservice, tillægges der månedligt et FI-kort gebyr på kr. 25,- pr. barn.

Der kan søges fripladstilskud til betaling af skolepenge på alle årgange. Ansøgningen bliver lagt på forældreintra primo juni. Fristen for aflevering af ansøgningen er 1. september. Evt. tilskud vil blive fratrukket betalingerne i februar – juni.

Befordringstilskud ydes til elever med en afstand over 9,0 km. mellem skole/hjem. Vi kender endnu ikke tilskuddets størrelse.

Skolen tilbyder skolekort til transport mellem hjem og skole. Læs mere her.

Print Friendly, PDF & Email