Ordensreglement

 1. Vi behandler hinanden pænt og ordentligt, fører et sobert sprog og viser hensyn til hinanden og andre.
 2. Elever, der møder, inden det ringer ind til time, må opholde sig i klassen i fred og ro – ellers i skolegården. Tilsynet med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder. Elever, der er tilmeldt SPOR 4, skal være i morgenåbningen indtil 7.45, hvor de bliver sendt i klasserne. Efter skoletid må eleverne vente i kort tid i Realsalen, hvis de ikke går i SPOR 4.
 3. Eleverne, der møder, inden det ringer ind til time, må opholde sig i klassen i fred og ro – ellers i skolegården. Det samme gælder efter skoletid.
 4. Eleverne møder så rettidigt, at de kan være på deres pladser i klassen og have deres ting klar til time, når det ringer ind. Klokken ringer kl. 07.55, hvilket betyder at læreren og eleverne gør sig klar. Kl. 08.00 går undervisningen i gang.
 5. Når timen er forbi, skal eleverne straks forlade lokalet og gå i skolegården. 8.-9. årgang har indeordning i eget klasselokale. 7. årgang har indeordning efter aftale.
 6. Alle udleverede skolebøger skal være forsynet med omslag samt navn og klasse. Eleverne har ansvaret for de udleverede bøger samt for andet materiale og inventar, som de benytter.
 7. Større pengebeløb må ikke opbevares i tasker eller overtøj, men kan afleveres på kontoret eller til en lærer.
 8. Mobiltelefoner skal være slukkede i skoletiden og sat i mobilholderen. Kan kun bruges efter aftale med en lærer. Udskolingen: Brug af mobil tilladt i frikvartererne inde i bygningen. Der kan betales med mobilepay i boden. Ved sygdom: Skolen ringer hjem – ikke eleverne. Dette gælder alle elever.
 9. Slik, tyggegummi og lignende er kun tilladt i timerne ved fødselsdag og lign.
 10. Der må ikke opklæbes i og på elevskabe. Skoleledelsen kan til enhver tid åbne skabene.
 11. Ingen elever må forlade skolen i skoletiden uden særlig tilladelse.
 12. I udskolingen må man gerne gå på besøg hos hinanden, hvis det kan foregå uden gene.
 13. Udskolingen: Der må lyttes til musik i frikvartererne indenfor med hovedtelefoner, så længe det ikke er til gene for andre.
 14. Lærerstolen, kateder og den elektroniske tavle er forbeholdt læreren.
 15. Vi bærer ikke hue, hat, kasket eller lignende i undervisningen.
Print Friendly, PDF & Email