Aftaler og regler

Regler for mobiltelefoner og andre tilsvarende ure, iPads mm.:

Bhkl. til 2. årgang:

Medbragte mobiltelefoner skal ligge slukkede i taskerne. Eleverne må ikke bruge mobiltelefonerne i skole- eller Spor 4-tiden.

3. til 7. årgang:

Mobiltelefonerne skal sættes i mobilhotellet ved skoledagens begyndelse. Telefonerne udleveres ved skoledagens afslutning. Læreren kan bede eleverne om at løse opgaver via mobiltelefonen i undervisningen – det gælder for klasser, hvor tilstrækkeligt mange har mobiltelefon med.

8. og 9. årgang:

Mobiltelefoner skal sættes i mobilhotellet ved skoledagens begyndelse. De må bruges indendørs i frikvartererne.

Overtrædelse af aftalerne:

Hvis en elev ikke overholder aftalerne, kan mobiltelefonen konfiskeres og lægges i et aflåst skab. Mobiltelefonen udleveres, når eleven skal hjem.

Print Friendly, PDF & Email