Regler for mobiltelefoner

Regler for mobiltelefoner og andet tilsvarende udstyr, f.eks. iPads/tablets:

Helsinge Realskole er i princippet en mobilfri skole. Det betyder, at alle elever afleverer deres telefon, når de møder i skole, og får den udleveret igen, når skoledagen er slut. Telefonerne opbevares i en holder i et lukket skab i lokalet.

Den mobilfri ordning er indført for at sikre et bedre sammenhold i klasserne og et bedre socialt liv i det hele taget. Vi vil gerne fremme den gode leg og det gode samvær, som kan være under pres fra sociale medier på telefonerne.

Mobiltelefonerne kan bruges i undervisningen, hvis en lærer finder det formålstjenligt. De indsamles igen efter brug.

Hvis en elev ikke overholder aftalerne, kan mobiltelefonen konfiskeres og lægges i et aflåst skab. Mobiltelefonen udleveres, når eleven skal hjem.

Print Friendly, PDF & Email