Digital adfærd

Som skole tager vi vores del af ansvaret for at klæde eleverne bedst muligt på til at begå sig i den digitale verden.

Vores holdning til digital adfærd ligger i tråd med skolens formålsbestemmelse om dannelse:
Vi er åbne og nysgerrige over for den nye digitale dagsorden.
Vi vil lære eleverne at udvise hensyn og forståelse for andre – også i digitale fællesskaber.
Vi vil lære eleverne at forholde sig kritisk og reflekteret til sociale medier.
Vi vil lære eleverne om lovgivningen på området.

Hvordan gør vi helt konkret:
Vi underviser efter en digital trivselsplan for alle årgange. Det betyder, at hvert år arbejdes der i klasserne med områder inden for digital adfærd afpasset efter elevernes alder og hvad, der rører sig i klasserne.

Eksempler på indhold i undervisningen:
Lovgivning om bl.a. film- og billeddeling.
Sociale medier.
Digital identitet og fodspor.
Det gode digitale fællesskab.
Konsekvenser og afhængighed.

Print Friendly, PDF & Email