International linje

Målgruppe:

International linje er et tilbud til vores elever på 7.-9. årgang, der har en interesse i internationale forhold og samtidig har lyst til at dygtiggøre sig i engelsk og lære spansk på begynderniveau.

Hvad tilbyder skolen?

På Helsinge Realskole ønsker vi at skabe en hverdag for eleverne, der i størst muligt omfang tager hensyn til elevernes interesser og fremtidsdrømme. Dét, man synes er spændende, bliver man som regel også god til, og oplevelsen af at være god til noget fremmer glæden ved at gå i skole og den almene trivsel.

Derfor tilbyder vi nu bl.a. en International linje som et ekstra tilvalg til udskolingsleverne på 7. – 9. årgang. International linje har opstart efter sommerferien i skoleåret 2024/2025.

Elever, der vælger International linje, har to lektioner hver tirsdag og torsdag morgen udover det normale ugeskema på 30 timer. På International linje samles eleverne fra alle de tre årgange i et nyt fællesskab omkring undervisning, udflugter m.m. Der tages selvfølgelig hensyn til de enkelte årganges faglige niveau. Der er ingen afsluttende eksamen, lektier eller afleveringer i linjefaget.

International linje sigter efter at give eleverne en dybere forståelse for verdens forskellige kulturer, sprog og samfund. Dette kan bidrage til at fremme tolerance, åbenhed og interkulturel kompetence i en stadig mere globaliseret verden.

Indholdet i linjefaget

Stærkere sprogkundskaber i engelsk og spansk
At mestre flere sprog åbner op for kommunikation og forståelse på tværs af grænser og øger også mulighederne for fremtidige job- og rejsemuligheder. Meget af undervisningen på linjen vil foregå på engelsk (højt niveau) og eleverne vil lære spansk på begynderniveau med fokus på det mundtlige.
Linjen tilbyder en lidt mere udfordrende akademisk læseplan for elever, der stræber efter højere uddannelsesniveauer og som måske senere vil forfølge internationale studier, deltage i udvekslingsprogrammer eller arbejde i internationale miljøer.

Kulturforståelse og indsigt i globale udfordringer
Gennem en forståelse af andre kulturer og deres grundlæggende problemer får eleverne indsigt i, hvordan vi som samfund kan bidrage til at finde de bedste løsninger på globale udfordringer som klimaforandringer, fattigdom, sundhed og sikkerhedspolitiske konflikter.

Eleverne bliver opmuntret til at tænke kreativt og udforske forskellige perspektiver. Det understøtter vi i lektionerne ved at inddrage rollespil, debatter, oplæg af gæstelærere, udflugter, nyhedsformidling, fagdage, interaktion med elever fra andre lande m.m.

I 9. klasse planlægges også en studietur, muligvis til Barcelona, hvor vi skal besøge de spanske elever, som vores elever løbende har kommunikeret med. Med en afsluttende studietur får eleverne et internationalt udsyn gennem personlige erfaringer med en anden kultur. Samtidig vil de få oplevelser, fællesskaber og erfaringer, der bidrager til deres sociale trivsel i hverdagen.

Eleverne inviteres også med til aktiviteter, der retter sig mod det spanske sprog og spansk kultur på Gribskov Gymnasium som Helsinge Realskole har et samarbejde med.

International linje ledes af et stærkt team af Charlotte Ingeholm og Louise Lund Andersen (spansklærer) og har tilknyttet en række gæstelærere.

Eleverne får

 • Særlige lektioner med globalt udsyn
 • Undervisning på engelsk
 • Spansk undervisning på begynderniveau, hvor der er hovedvægt på at kunne tale sproget og i mindre grad på grammatik
 • Arbejde på tværs af sprogene
 • Interaktion medvenskabsklasser fra andre lande, hvor eleverne bl.a. kommunikerer gennem sociale medier og Skype
 • Undervisere der brænder for det internationale udsyn – og meget mere
 • Oplæg og arrangementer om politik og EU m.m. af gæstelærere og på ture ud af huset
 • Læring om politik, historie, samfundsfag og EU
 • Studietur til evt. Bruxelles/Strasbourg/Folkemødet på Bornholm
 • Diskussion af ugens nyheder
 • Fagdage
 • Studietur (vi planlægger f.eks. udveksling for 9. årgangselever, evt. til Barcelona)
 • Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg
 • EU-projektuge

Informationsmøde

Vi ser frem til at fortælle endnu mere om International linje og besvare jeres spørgsmål. Vi holder informationsmøde i samlingssalen for forældre og elever om linjen:

Tirsdag den 9. april 2024 kl. 19.00-21.00

Vi beder jer venligst om en tilmelding til informationsmødet senest den 8. april 2024 på kontor@helsinge-realskole.dk med oplysning om elevnavn, klasse og antal deltagere.

Tilmelding

Tilmelding til International linje sker ved at udfylde skemaet her.
Sidste frist for tilmelding til International linje er 10. maj 2024.
Oprettelse af International linje i skoleåret 2024/2025 afhænger af antallet af tilmeldte elever.
Du er altid velkommen til at kontakte Iben Gade, koordinator for skolens udskolingslinjer, på ig@helsinge-realskole.dk

Print Friendly, PDF & Email