Sprogarbejde i børnehaven

Formålet med sprogarbejdet

Et komplekst og nuanceret sprog er vigtigt for børns udvikling og dannelse og afgørende for deres deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber, men også i forhold til deres skoleliv og senere deltagelse i samfundet. Vi skal derfor skabe et miljø med tidlig fokuseret sprogindsats, der tager afsæt i evidensbaseret viden. Vi skal møde børnene, der hvor de er og give alle børn mulighed, for at blive så dygtige som de kan. Både sprogligt udfordrede som sprogligt stærke børn skal udfordres efter viden om zonen for nærmeste udvikling, så vi hverken sigter for højt eller for lavt. Det sproglige miljø skal være af høj kvalitet og være til stede i hele åbningstiden.

Print Friendly, PDF & Email