DSA – Dansk som andetsprog

“… Og hvad vil det så sige? Undervisningen i dansk som andetsprog skal ses som en del af en større helhed. Derfor er det vigtigt, at der en et tæt samarbejde mellem DSA-læreren og de enkelte faglærere.” 

Fagformål i dansk som andetsprog
Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag.
Stk. 2. Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse.
Stk. 3. Faget dansk som andetsprog skal styrke elevens følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig identitet.
Kilde: Forenklede fælles mål for dansk som andetsprog. UVM.

Målgruppe
Elever fra hjem med dansk som andetsprog.
Elever fra 0. til 7. klasse.

Hvordan
Sprogscreening i 0. klasse.
Hurtig og effektiv indsats i form af undervisning i små hold efter behov.
Samarbejde med klassens lærere i forhold til mål og evaluering.

Indhold
Fast struktur med forforståelse, dagsorden, opgaver og opsamling.

Evaluering
Eleverne evalueres jævnligt i klassen vha. de obligatoriske læse og stavetests.
5. årgang national test i DSA.
Individuelle test/opgaver efter behov.
Skriftlig tilbagemelding til hjemmet i forhold til elevens individuelle mål for perioden.

Print Friendly, PDF & Email