Børnehavetakst

Pr. 01.01.2024 (reguleres som udgangspunkt hvert år pr. 1. januar) udgør prisen kr. 3.041,- pr. md. i børnehaven inkl. obligatorisk madordning.

1. rykkergebyr udgør kr. 100,-, så overhold derfor venligst rettidig indbetalingsdato, som er den 3. i hver måned. Såfremt der ikke anvendes betalingsservice, tillægges der månedligt et FI-kort-gebyr på kr. 25,- pr. barn.

Børnehaven tilbyder deltidsbørnehave 30 timer om ugen i tidsrummet 8.30 – 14.30 i forbindelse med barselsorlov. Perioden skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i en måned. Prisen er i 2024 kr. 2.466,- pr. md. Ansøgning om deltidsplads skal indsendes til kommunalbestyrelsen i bopælskommunen to måneder før deltidspladsen ønskes.
Kontakt pladsanvisning@gribskov.dk for et ansøgningsskema.

Fra og med 3. barn i en søskendeflok, der er elever på Helsinge Realskole eller går i skolens vuggestue/børnehave, ydes der 50% rabat på det yngste barn i skolen. Dog skal børnene have samme folkeregisteradresse.

Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.
Det er muligt at ansøge om ovennævnte tilskud i den respektive bopælskommune.
Ansøgning om tilskud søges via pladsanvisningen i den enkelte kommune.

 

Print Friendly, PDF & Email