Børnegrupper for skilsmissebørn

Skilsmissegrupper

Uanset hvordan en skilsmisse har været, er det et faktum, at børn og unge får nye udfordringer og bekymringer, når mor og far går fra hinanden. Disse udfordringer påvirker barnets/den unges
skolegang og generelle trivsel.

Flere steder i landet har man oplevet gode resultater med at oprette samtalegrupper til skilsmissebørn, og det har inspireret os til at have et fast skilsmissegruppetilbud på Helsinge Realskole.

Skilsmissegruppens formål er:
At være et frirum, hvor barnet/den unge kan få sat ord på sine tanker og følelser.
At barnet hører, at andre børn/unge i samme situation har det ligesom barnet/den unge selv.
At barnet/den unge bliver bedre rustet til at klare udfordringen med at være et skilsmissebarn i en omskiftelig skolehverdag og generelt.

Skilsmissegruppen ledes af pædagog og lærer Mette Serup, som er uddannet som skilsmissegruppeleder hos Center for Familieudvikling.

Der oprettes skilsmissegrupper ca. to gange om året. En skilsmissegruppe består af cirka 10 børn/unge på cirka samme alder. Gruppen mødes i et forløb over cirka otte gange om eftermiddagen efter skoletid.

Barnet/den unge, forældre, lærere eller pædagoger kan søge om en plads i gruppen eller anbefale et barn. Ud fra skolens værdi om trivsel og skolens kendskab til børnene/de unge sammensættes den aktuelle gruppe. De børn/unge og forældre, der har fået en plads i gruppen, bliver derefter normalt indkaldt til et kort orienteringsmøde forud for gruppens start. En vigtig forudsætning for et vellykket forløb er, at begge forældre er enige om og bakker op om, at barnet/den unge går i gruppen.

Ansvarlig for børnegruppen er skoleleder Lars Willer, lw@helsinge-realskole.dk. Her kan indhentes flere oplysninger, bl.a. om aktuelle tilbud.

Print Friendly, PDF & Email