Generelt

Nyt fra Jeppe

– rundt om Helsinge Realskole

Vi nyder, at skolen nu næsten er tilbage til normale tilstande med alle elever tilbage. Nu gælder det om at holde skruen i vandet frem til ferien.

Vi prioriterer en tryg genåbning for elever, forældre og ansatte. På skolens eget testcenter tilbyder vi regelmæssige morgen-kviktest til vores elever fra 5. – 9. årgang og alle medarbejdere. Vi glæder os over, at der bliver gjort flittig brug af denne mulighed. Erfarent eksternt personale varetager opgaven. Det lægger os meget på sinde at gøre, hvad vi kan for at holde smitten ude fra skolen.

Som en stor samlet organisation med vuggestue, børnehave, skole og SFO kommer vi godt og stærkt igennem denne pandemi. Gennem lange perioder med nedlukning, fjernundervisning og SFO over Teams har vi formået at bevare en kvalitet i vores samlede tilbud, som har fastholdt og ikke mindst også tiltrukket nye elever og forældre. Det er vi glade for og stolte af.

Nøglen til denne succes skyldes mindst to faktorer: Et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole samt vores dygtige medarbejdere som hele vejen rundt har vist sig at være gjort af et særligt stof. Omstillingsparathed, fleksibilitet, godt humør og tro på, at vi kan løfte i flok. Jeg skylder en stor tak.

I denne tid har der været meget fokus på driften fra dag til dag – men heldigvis er der også spændende projekter i gang, der rækker ud over denne tid. Fx skrider det virkelig frem med opførslen af det nye storbørnshus i børnehaven, ligesom vi glæder os til at få gang i vores nye SportTalent-tilbud efter sommerferien. Hele 37 elever fra 8. og 9. årgang skal følge tilbuddet, hvor de bl.a. får to morgentræninger om ugen. Vi ser frem til et godt samarbejde med lokale klubber om dette nye spændende tiltag.

Venlig hilsen

Jeppe Møller Tobberup
Øverste leder Helsinge Realskole

Print Friendly, PDF & Email