Generelt

Nyt fra Jeppe

– rundt om Helsinge Realskole

Der begynder nye elever hos os i en tid med fjernundervisning. Det er vi rigtigt glade for. Det viser, at vi trods restriktioner og begrænsninger formår at holde fast i en undervisning og et fællesskab, der opleves som attraktivt. Vi har prioriteret – og prioriterer – at undervise i det fulde skema fra 3. – 9. årgang – og et reduceret skema fra 0. – 2. årgang. Det har vist sig at være en god model, som elever og forældre har været og er glade for.

Nu glæder vi os over, at 0. – 4. årgang er tilbage på skolen – og vi ser frem til, at de store elever også sidder i de deres vante klasseværelser. Jeg ved, at der også er mange elever, der ser frem til det.

Vi prioriterer en tryg genåbning for børn, forældre og ansatte. Et af tiltagene er et morgentilbud om kviktest til vores medarbejdere to gange om ugen indtil videre. Vi har ansat erfarent eksternt personale til opgaven. Det lægger os meget på sinde at gøre, hvad vi kan for at holde smitten ude fra skolen.

Vores SFO-tilbud både i indskolingen og i Klubben har været ”åbent” under hele nedlukningen med tilbud om aktiviteter og fællesskab online hver dag. Vi ved, det har betydet rigtigt meget for børnene, at de har ”kunne være sammen” og se deres pædagoger hver dag.

Vuggestue og børnehave har holdt og holder åbent i nedlukningsperioden. Vi er glade for, at vi kan hjælpe forældre, der har behov for pasning. Tjek vores nye film om vuggestuen ud. Vi glæder os over denne nye gren af skolen: https://helsinge-realskole.dk/velkommen-til-vuggestuen/

I denne tid er der meget fokus på driften fra dag til dag – men heldigvis er der også spændende projekter i gang, der rækker ud over denne tid. Fx skrider det frem med opførslen af det nye storbørnshus i børnehaven, ligesom vi er i fuld gang med at forberede et nyt tiltag om SportsTalentKlasse/r i udskolingen. Vi glæder os til at fortælle mere herom.

Venlig hilsen

Jeppe Møller Tobberup
Øverste leder Helsinge Realskole

Print Friendly, PDF & Email