Generelt

Nyt fra Jeppe

– rundt om Helsinge Realskole

Så har vi taget hul på et helt nyt skoleår! Det er altid noget helt specielt at sige velkommen til de nye elever i 0. klasse. Forventning og sommerfugle i maven. Første skoledag glemmer man aldrig!

I år foregik modtagelsen af 0. og 1. årgang klassevis uden for indskolingen i det skønneste sommervejr. Vi kunne opfylde Covid-19-retningslinjerne ved at dele modtagelsen af klasserne op i separate omgange. Den helt store samling med skolegården fyldt af elever og forældre fra 2. – 9. årgang i skolegården og alle lærerne på trappen, kunne vi ikke gennemføre. I stedet mødte eleverne i klasserne kl. 9.30. Kl. 10.00 gennemførte vi en live-streaming, hvor skoleleder Alice Bach Andersen fik sagt velkommen til et nyt skoleår til alle vores elever fra 0. – 9. årgang. Ligeledes genoptager vi morgensang fra 3. – 9. årgang som live-streaming tre gange om ugen.

Vi prøver så vidt muligt at holde fast i vores traditioner, selv om vi skal indrette os på anden vis. Men, ”det store fællesskab” kan ikke sættes på standby på ubestemt tid. Derfor skaber vi fællesskab på afstand. Børnehaven gjorde noget tilsvarende lige før ferien, hvor storbørnenes brag af en cirkusforestilling blev filmet og sendt til forældrene. Det er ikke det samme som ”at være der”. Men, det betyder alligevel, at børn og forældre kan have et fællesskab om oplevelsen.

SFO’en åbnede allerede i uge 32 – og børnehaven har været åben hele sommeren og fyldt af børn. I en tid med restriktioner nyder vi i den grad at have så meget plads på Bøgeskovgård. Det letter hverdagen for børn og medarbejdere.

Der arbejdes lige nu på højtryk for at gøre alt klar til vuggestuens åbning d. 1. september. Alle stenene i den gamle gårdsplads er taget op – og i stedet er en ny legeplads ved at tage form. Det nyansatte vuggestuepersonale glæder sig til at komme i gang. Alle begynder en uge før børnene kommer, så de kan blive kørt godt ind i vores værdier og pædagogik samt have god tid til at opbygge et samarbejde.

Faglighed, trivsel, dannelse og tradition er skolens fire kerneværdier, som vi hver dag arbejder på skal gennemsyre hverdagen i børnehaven, i skolen, i SFO’en – hele vejen rundt. Derfor bruger vi blandt medarbejderne tid på at tale om, hvordan man bedst muligt lever værdierne ud, uanset hvilken funktion man bestrider på skolen.

Onboarding-dag for nye medarbejdere er blevet en fast tradition. En dag i august samler vi de medarbejdere, der er blevet ansat inden for det seneste år. Her får de en indføring i skolens historie og værdier, et oplæg om Enneagrammet, der er det personligheds-typeværktøj, vi bruger til at samarbejde på skolen, samt en session om værdien i at kunne give anerkendende og udviklende feedback. Dygtige og engagerede medarbejdere er nøglen til, at vi lykkes. Derfor dette tiltag.

I det kommende år har vi fokus på at få hverdagen til at fungere for børnene og mindske risikoen for en evt. nedlukning. Derfor har vi fortsat ikke forældre på skolen og reglerne herom i børnehaven opretholdes. Desuden har vi truffet en overordnet beslutning om at aflyse store arrangementer som skolefester, sommerfest i SPOR 4 og høstfest i børnehaven frem til jul. Forældremøder og skole/hjem-samtaler gennemføres efter særlige retningslinjer, som I bliver informeret om. Vi vil gerne passe på jeres børn! Det er det vigtigste for os. Tak for jeres samarbejde med os herom.

Venlig hilsen

Jeppe Møller Tobberup
Øverste leder Helsinge Realskole

Print Friendly, PDF & Email