Generelt

Formål
Helsinge Realskoles formål er, efter de til enhver tid gældende love og bestemmelser vedrørende friskoler og private grundskoler, at føre eleverne op til de afsluttende prøver.

Vi løfter den enkelte
Helsinge Realskoles målsætning er, at den enkelte elev tilegner sig kundskaber og udvikler karaktér til at begå sig i en foranderlig verden. Denne målsætning virkeliggør vi gennem:
en målrettet undervisning, der afdækker og udvikler den enkelte elevs potentiale.
mødet med faglighed, kultur og interaktion med børn og voksne, som styrker elevens personlige udvikling og karakterdannelse.

Værdigrundlag
Vi ser det enkelte menneske som værdifuldt og unikt og derfor har alle – både børn og voksne – krav på respekt og anerkendelse. Vi værner om vores kristne arv ved morgensang, traditioner og markering af højtider. Vi har respekt for, hvad der har præget og formet Danmark gennem historien. Skolens hverdag bygger på demokrati, tolerance og tillid i et inkluderende fællesskab for alle.

Værdier
Helsinge Realskoles fire kerneværdier er trivsel, faglighed, dannelse og tradition

Med værdien faglighed forstår vi, at den enkelte:
tilegner sig kundskaber og færdigheder
får styrket sin kreative evne til at arbejde løsnings- og problemorienteret
får afdækket og udviklet sit potentiale

Med værdien trivsel forstår vi, at den enkelte:
bliver set, respekteret og anerkendt som en del af fællesskabet
indgår i et positivt samspil med andre
bliver udfordret og får medindflydelse

Med værdien dannelse forstår vi, at den enkelte:
får styrket sin personlige udvikling gennem faglighed, kultur og interaktion med børn og voksne
får styrket sin evne til at udvise hensyn og forståelse for andre og fællesskabet
er i stand til at aflæse en given situation og handle derefter

Med værdien tradition forstår vi, at den enkelte:
oplever, at vi har en fælles referenceramme, der binder os sammen som skole
styrkes i sin forståelse af vores kulturelle arv
oplever sig selv som en del af et større fællesskab

Print Friendly, PDF & Email