Støt læselysten

Sådan støtter du dit barns læselyst og evner

Som forælder kan du understøtte dit barns læseudvikling, når I læser sammen dagligt. Dit barn får lyst til at læse, når det mærker din interesse og opmuntring.

Ud over barnets selvstændige læsning vil dit barns læseudvikling også udvikles ved, at du fortsat læser højt for dit barn i bøger, som dit barn endnu ikke selv kan læse. Herved udvides ordforrådet, som har en stor betydning for læseforståelsen.

Før I læser
Du kan hjælpe barnet med at forstå teksten, hvis I taler om bogen, før I læser den. I kan for eksempel:
Læse bogens titel, forfatterens og illustratorens navn.
Tale om billedet på bogens forside.
Tale om, hvad bogen kan handle om.
Læse på bogens bagside.
Se på indholdsfortegnelse eller kapiteloversigt.
Bladre i bogen og tale om billederne.
Tale om, hvad barnet i forvejen ved om bogens emne.

Understøt forståelsen - Imens I læser
Du hjælper barnet med at udvide sit ordforråd og forstå teksten, hvis I taler om indholdet, imens I læser. I kan for eksempel:

Tale om, hvad svære ord eller vendinger betyder.
Tale om, hvad I ser på billederne
Læse et afsnit ad gangen og tale om, hvad det handler om.
Tale om, hvad I tror, det næste afsnit handler om. Måske kan overskriften på næste afsnit eller billederne hjælpe barnet til at gætte og fortælle.

Strategier - Efter I har læst
Du hjælper barnet med at udvide sit ordforråd og forstå teksten, hvis I taler om indholdet, efter I har læst. I kan for eksempel:

Tale om, hvad bogen handler om.
Se på bogens billeder og tale om indholdet ud fra dem.
Tale om ting barnet genkender fra hverdagen eller fra andre bøger.
Tale om det, barnet synes er mest spændende eller overraskende i bogen.
Tale om nye ord og prøve at bruge ordene fra bogen i mange andre sammenhænge.

Barnets læseudvikling
Fra børnehaveklassen og frem til og med 2. klasse skal barnet udvikle sin læsekompetence således, at de kan læse sværere tekster med en øget sikkerhed og hastighed. Derfor er det vigtigt, at de bøger som dit barn læser, passer til barnets læseniveau.
Her er en oversigt over den forventede stigning i teksternes sværhedsgrad:

børnehaveklasse; Let tal: 4-10 LIX 3-5
1. klasse; Let tal: 10-17 LIX 5-10
2. klasse; Let tal: 17-21 LIX 10-15
3. klasse; LIX 15-20

Føles bogen alligevel lidt for svær, kan du:

Hjælpe med at læse siden højt, inden barnet selv skal læse.
Opfordre til at læse samme bog flere gange, så den langsomt bliver nemmere.

Støt op om de svære ord
Når der er ord i teksten, som dit barn har svært ved at læse, kan du støtte ved at:

Opfordre dit barn til at sige ordets første bogstav/lyd.
Sige de første bogstaver/lyde i ordet.
Evt. spørge om ordet kan deles op i mindre stavelser.
Læse ordet højt for dit barn og bede det om at læse det igen herefter.

Skab gode oplevelser sammen
Jo større læselyst dit barn har, jo bedre bliver dit barn til at læse. Det er derfor vigtigt, at læsning bliver en hyggelig stund og ikke en sur pligt, der skal overstås. Sørg derfor for at skabe en hyggelig ramme omkring læsningen.

Læsning åbner op for fantasien og mange gode samtaler. Vi håber, at I får nogle dejlige læsestunder sammen.

Print Friendly, PDF & Email