Talentarbejde på Helsinge Realskole

Tilbud om talentcamps

Helsinge Realskole er med i foreningen TalentCamp.DK.
TalentCampDK er en skoleforening, der arbejder med at tilbyde faglige udfordringer til de elever på 7. – 9. årgang der ligger højest fagligt i matematik, dansk og engelsk.
Læs mere på www.talentcamp.dk.

Visionerne for TalentCamp.DK’s arbejde er:

FAGLIG VISION
Vi vil etablere et undervisningsmiljø, hvor elever med særlige kræfter og evner tilgodeses. Undervisningen skal foregå på elevernes præmisser. De skal have mulighed for at dygtiggøre sig og desuden opleve fagene engelsk, dansk og matematik både i dybden og i bredden. Vi vil hjælpe eleverne med at tilegne sig ny viden, udnytte deres potentiale og derved opmuntre dem til senere at opnå et så højt uddannelsesniveau som muligt.

SOCIAL VISION
Vi vil skabe en ramme, hvor eleverne har mulighed for at skabe sociale relationer med ligesindede jævnaldrende på tværs af landets grundskoler. Eleverne skal have mulighed for at være sociale omkring det faglige. Samtidig skal eleverne have mulighed for at møde og opleve fagligt kompetente undervisere og mentorer. Det er således vores håb, at eleverne vil indgå i et socialt fællesskab, hvor det er sejt at være dygtig og ”in” at videndele.

Der arrangeres camps i tre forlængede weekender i løbet af skoleåret rundt om i hele Danmark. I sommerferien er der tillige et camp-tilbud.

Talentelever bliver udpeget af faglærerne. Hanni Zimmer, afdelingsleder i udskolingen, er skolens talentkoordinator, som samler trådene. Det er de fagligt stærkeste og mest motiverede elever på årgangen, der får tilbuddet. Eleverne betaler selv deltagerafgift på de enkelte camps samt transport, og de kan ofte tage med på fællesrejser arrangeret af TalentCamp.DK.

Print Friendly, PDF & Email