Velkommen til SFO´en

Velkommen til SFO´en
SPOR 4 (Skole Pasning Ordning Realskolen) er opdelt i Indskoling (0.- 2. årgang) og mellemtrin (3. – 6. årgang). I daglig tale kalder vi indskolingen for ”SPOR 4” og mellemtrinnet for ”Klubben”.
Vi er 20 engagerede medarbejdere, to koordinatorer og en leder, og vi har glæden af ca. 380 børn. SPOR 4 er en del af Helsinge Realskole, og derfor deler vi værdigrundlag og værdier med skolen.

SPOR 4’s målsætning:
At børnene oplever en hverdag med nærvær og omsorg
At støtte op om børnenes læring og udvikling i skole- og SPOR 4- tid

Det lykkes, når vi som medarbejdere omhyggeligt arbejder på:
At børnene bliver set, hørt og forstået
At styrke fællesskabsfølelsen hos barnet, så barnet erfarer, at ”vi” ofte kommer før ”jeg”
At opretholde en hverdag med en genkendelig struktur
At skabe de bedste rammer for børnenes læringsudbytte
At udvikle børnenes selvhjulpenhed

Regler i SPOR 4
God opførsel samt at tale pænt til og om hinanden giver gode kammerater. I SPOR 4 har vi få, men klare regler:
Du skal blive på SPOR 4’s område
Husk ind- og udkrydsning samt at sige farvel til en voksen
Du skal behandle tingene ordentligt
Du skal rydde op efter dig selv
Du må kun spise slik efter aftale med de voksne
Din mobiltelefon skal ligge slukket i din taske i indskolingen

Traditioner i SPOR 4
Vi gør meget ud af vores traditioner. Vi gør klar til Halloween i oktober og holder et brag af en Halloweenfest i slutningen af oktober måned. Vi laver julehemmeligheder i november måned.
Vi laver fastelavnspynt op til fastelavn og afholder fastelavn. Vi laver påskeaktiviteter i ugerne op til påske og går måske i skoven for at finde påskeharen.
For alle klasser holder vi sommerafslutninger, enten med spiseaften eller overnatning for børnene. Dette er blot nogle eksempler på, hvad vi kan finde på – der er nemlig meget mere!

Sommerfest
Der afholdes årligt sommerfest i SPOR 4. Vi hygger med madkurve, musik og sjove aktiviteter. Et arrangement for hele familien, som både pædagoger og børn har været med til at forberede. Sommerfesten afholdes altid sidste fredag i august.

Print Friendly, PDF & Email