Skolepenge

Fra 01.08.2023 (reguleres hvert år pr. 1. august) udgør skolepengene følgende beløb pr. måned i 11 måneder:

Kr. 1.643,- 0.-4. årgang
Kr. 1.730,- 5.-9. årgang

Fra og med 3. barn i en søskendeflok, der er elever på Helsinge Realskole eller går i skolens vuggestue/børnehave, ydes der 50% rabat på det yngste barn i skolen. Dog skal børnene have samme folkeregisteradresse. Der ydes ikke rabat på Spor 4 betalingen.

Spor 4 udgør i skoleåret 2023/24 kr. 1.539,- pr. måned i 11 måneder.
1. rykkergebyr udgør kr. 100,-, så overhold derfor venligst rettidig indbetalingsdato, som er den 3. i hver måned.

Girokort, til de forældre, som ikke er tilmeldt Betalingsservice, sendes månedsvis via mail. Såfremt der ikke anvendes betalingsservice, tillægges der månedligt et FI-kort gebyr på kr. 25,- pr. barn.

Der kan søges fripladstilskud til betaling af skolepenge på alle årgange og til Spor 4 fra. 0. – 3. kl. Ansøgningen bliver lagt på forældreintra primo juni. Fristen for aflevering af ansøgningen er 1. september. Evt. tilskud vil blive fratrukket betalingerne i februar – juni.

Befordringstilskud ydes til elever med en afstand over 9,0 km. mellem skole/hjem.
I forbindelse med ansøgning om befordringstilskud videregives elevdata til Fordelingssekretariatet. Fordelingssekretariatets persondatapolitik findes på hjemmesiden: https://www.fskr.dk/it-og-persondata/persondatapolitik.aspx

Print Friendly, PDF & Email