Vedtægter

Følgende reviderede vedtægter for Helsinge Realskole har bestyrelsen vedtaget d. 21. marts 2022. Vedtægterne er blevet offentliggjort på hjemmesiden d. 23. marts 2022.

Skolens formålsparagraf §2 i vedtægten:

Stk. 2. Skolens formål er skoledrift i henholdt til friskoleloven. Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forbedre eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke eleverne demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 3 Det er en videre skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag.

Privatgrundskole fra 0. til 9. årgang evt. 10. årgang samt evt. daginstitution på grundlag af de til enhver gældende love og bestemmelser vedrørende friskoler og private grundskoler n.v. Skolen forbereder eleverne til folkeskolen afsluttende prøver.

Læs vedtægten for børnehave og vuggestue her

NB: Efter d. 1. August 2012 har skolens bestyrelse ansvaret for skolens vedtægter og ændringer i forhold til den vedtægt ministeriet har godkendt d. 29. August 2006.

De kan downloades her som en .PDF fil.

Print Friendly, PDF & Email