Forældrelæseguide

Sådan kan du læse med dit barn

Du er vigtig som forælder
Som forælder har du mulighed for at vække dit barns nysgerrighed, læseglæde og styrke dit barns sprog og kommende forudsætninger for at blive god til at læse og skrive. Dit barns sprog og kendskab til bøger og skrift har betydning for, hvordan dit barn fremadrettet vil klare sig i skolen. Du kan hjælpe dit barn godt på vej, hvis du dagligt læser bøger, og I taler sammen om bøgerne. Når I læser sammen, er det vigtigt, at dit barn oplever din interesse. Når dit barn oplever glæden ved at læse og samtale om bøgerne, skaber du en vigtig grobund for læselysten.

Før skriftsproglige forudsætninger
Jo større viden dit barn har, og jo flere ord dit barn kender og anvender, jo bedre bliver dit barn til at forstå indholdet i bøgerne. Derfor er det vigtigt ikke at springe over de ord, du tror er svære for dit barn. Forklar eller vis gerne ord og vendinger, der er ukendte for dit barn. Du kan også stimulere dit barns sprog og lyst til at fortælle, ved at stille åbne og nysgerrige spørgsmål til bogens emne og indhold. Disse aktive samtaler vil fremme den kommende læseforståelse. Giv dig gerne god tid til at lytte til dit barn og besvar dit barns spørgsmål.

Valg af bøger
Find gerne bøger sammen med dit barn, som fanger dit barns interesse.
Læs gerne den samme bog flere gange. For hver gang bogen læses opstår der nye ord eller emner, som I kan tale om. Til sidst kan det være, at dit barn kender bogen så godt, at det har lyst til at ”legelæse/huskelæse” bogen højt for dig.
Læs gerne forskellige slags bøger. Herved kan du vække dit barns nysgerrighed og kendskab til tekster

Strategier – før I læser
Du kan hjælpe barnet med at forstå teksten, hvis I taler om bogen, før I læser den. I kan for eksempel:
Læse bogens titel, forfatterens- og illustratorens navn.
Tale om billedet på bogens forside.
Tale om, hvad bogen kan handle om.
Læse på bogens bagside.
Se på indholdsfortegnelse eller kapiteloversigt.
Bladre i bogen og tale om billederne.
Tale om, hvad barnet i forvejen ved om bogens emne.

Understøt forståelsen – imens I læser
Du hjælper barnet med at udvide sit ordforråd og forstå teksten, hvis I taler om indholdet, imens I læser. I kan for eksempel:
Tale om, hvad svære ord eller vendinger betyder.
Tale om, hvad I ser på billederne.
Læse et afsnit ad gangen og tale om, hvad det handler om.
Tale om, hvad I tror, det næste afsnit handler om. Måske kan overskriften på næste afsnit eller billederne hjælpe barnet til at gætte og fortælle.

Strategier – efter at I har læst
Du hjælper barnet med at udvide sit ordforråd og forstå teksten, hvis I taler om indholdet, efter I har læst. I kan for eksempel:
Tale om, hvad bogen handler om.
Se på bogens billeder og tale om indholdet ud fra dem.
Tale om ting barnet genkender fra hverdagen eller fra andre bøger.
Tale om det barnet synes er mest spændende eller overraskende i bogen.
Tale om nye ord og prøve at bruge ordene fra bogen i mange andre sammenhænge.

Det vil også være rigtig godt, hvis I går på opdagelse i teksten. I kan for eksempel finde ord, der lyder ens eller finde bogstaver fra dit barns eget navn i teksten. Du kan for eksempel spørge:
Her står der Mis (peg i teksten). Kan du finde ordet Mis et andet sted i teksten?
Kan du finde ordet Mus?
Mus lyder ligesom hus. Kan du finde andre ord, der lyder ligesom mus og hus?
Kan du selv finde på andre ord, der lyder ens/rimer?
Kan du høre den første lyd i ordet støvle?
Kan du finde et ord, der starter med lyden sss?

Print Friendly, PDF & Email