Hvorfor vælge Helsinge Realskole?

Det er vores hensigt, at alle er i stand til at stå på egne selvstændige ben efter endt skolegang på baggrund af den oplysning, den viden og de færdigheder, undervisningen har givet. Vi løfter sammen.
Skolen har tre spor i gennemsnit fra børnehaveklassen til 9. årgang. Vi vil gerne holde en maks klassekvotient på 24 (under særlige forhold 25) elever.

  • bhkl. – 2. årgang holder til i indskolingshuset, hvor de deler faciliteter med Spor4 (sfo’en).
  • 3. – 7. årgang har klasseværelser i vores centrale hovedbygning.
  • 8. – 9. årgang har hjemme i udskolingshuset.

De tre afdelinger holder frikvarter i hver deres skolegård. Denne organisering betyder, at eleverne oplever en overskuelig skoledag og trygheden ved ”det lille i det store”.
Skolens traditioner danner en genkendelig og tryg ramme om skoleåret: 1. skoledag med fælles start i skolegården, motionsdag før efterårsferien, december med julehyggedag, det store Luciaoptog, julegudstjenester og afslutning i hallen, ”Skolernes sangdag” og Rynkebyløb før påskeferien, idrætsdag i juni og endelig translokation og sommerafslutning.

Der afholdes lejrskoler for 3., 5. og 8. årgang.

Vi holder store skolefester for 3. & 4. årgang, 5. & 6. årgang. 7 & 8. årgang holder en stor temafest og 9. årgang deltager i en gallafest med det hele.

Ved skolefesterne vises de årlige, flotte teaterforestillinger, som 2. og 6. årgang står for, efterfulgt af fællesspisning og diskotek.
Den daglige morgensang er et centralt omdrejningspunkt i skoledagen. bhkl. – 2. årgang samles til fælles morgensang to gange om ugen i indskolingshuset – alle ugens 5 dage mødes 3. – 9. årgang til morgensang i morgensangssalen.

Vi prioriterer et skoleår med solid undervisning året igennem uden alt for mange afbrydelser. Uge 41 er skolens faste emneuge, hvor eleverne oplever anderledes skoledage. Derudover kommer eleverne på faglige ture og ekskursioner, ligesom de deltager i arrangementer med et fagligt og socialt sigte.

Print Friendly, PDF & Email