Spor4 er Helsinge Realskoles SF0

SPOR 4 (Skole Pasning Ordning Realskolen) er opdelt i Indskoling (0.- 2. årgang) og mellemtrinnet (3. – 6. årgang). I daglig tale kalder vi Indskolingen for ”SPOR 4” og mellemtrinnet for ”Klubben”. Vi er 22 engagerede medarbejdere, en souschef og en leder, og vi har glæden af ca. 450 børn.

SPOR 4 er en del af Helsinge Realskole, og derfor deler vi værdigrundlag og værdier med skolen.

Helsinge Realskoles værdigrundlag er kristent og nationalt
Det kristne grundlag betyder, at vi opfatter det enkelte menneske som værdifuldt og unikt, og derfor har alle – både børn og voksne – krav på respekt og anerkendelse.
Det nationale grundlag betyder, at vi har respekt for, hvad der har præget Danmark gennem historien. I SPOR 4 italesætter vi og værner om værdier som demokrati, tolerance og tillid og et inkluderende fællesskab for alle uanset nationalitet.

Vores værdier er:
Trivsel
Faglighed
Dannelse
Tradition

SPOR 4´ målsætning:
At børnene oplever en hverdag med nærvær og omsorg
At støtte op om børnenes læring og udvikling i skole- og SPOR 4- tid

Det lykkes, når vi som medarbejdere omhyggeligt arbejder på:
At børnene bliver set, hørt og forstået
At styrke fællesskabsfølelsen hos barnet, så barnet erfarer, at ”vi” ofte kommer før ”jeg”
At opretholde en hverdag med en genkendelig struktur
At skabe de bedste rammer for børnenes læringsudbytte
At udvikle børnenes selvhjulpenhed

Regler i SPOR 4
God opførsel samt at tale pænt til og om hinanden giver gode kammerater. I SPOR 4 har vi få, men klare regler, som vi gerne vil have, I taler med jeres barn om:

Du skal blive på SPOR 4’s område
Husk ind- og udkrydsning samt at sige farvel til en voksen
Du skal behandle tingene ordentligt
Du skal rydde op efter dig selv
Du må kun spise slik efter aftale med de voksne
Din mobiltelefon skal ligge slukket i din taske i indskolingen

Print Friendly, PDF & Email