Tradition

Med værdien tradition forstår vi, at den enkelte:

  • oplever, at vi har en fælles referenceramme, der binder os sammen som skole
  • styrkes i sin forståelse af vores kulturelle arv
  • oplever sig selv som en del af et større fællesskab
Print Friendly, PDF & Email