Trivsel

Med værdien trivsel forstår vi, at den enkelte:

  • bliver set, respekteret og anerkendt som en del af fællesskabet
  • indgår i et positivt samspil med andre
  • bliver udfordret og får medindflydelse
Print Friendly, PDF & Email