Værdier, formål og pædagogiske principper

Helsinge Realskoles værdigrundlag og værdier
Børnehaven er en del af Helsinge Realskole, og derfor deler vi værdigrundlag og værdier med skolen. Helsinge Realskoles værdigrundlag er kristent og nationalt. Det kristne grundlag betyder, at vi opfatter det enkelte menneske som værdifuldt og unikt, og derfor har alle – både børn og voksne – krav på respekt og anerkendelse. Det nationale grundlag betyder, at vi har respekt for, hvad der har præget Danmark gennem historien.

Vores værdier er:
• Trivsel
• Faglighed
• Dannelse
• Tradition

Bøgeskovgård Børnehaves formål:
• At støtte børnenes udvikling
• At skabe et miljø der giver tryghed og trivsel
• At forberede børnene på skolelivet

Bøgeskovgård Børnehaves pædagogiske principper:
• Vi ser det enkelte barn med de ressourcer og muligheder, det har.
• Vi styrker fællesskabsfølelsen hos barnet, så barnet erfarer, at ”vi” ofte kommer før ”jeg”.
• Vi har en overordnet struktur med en systematisk, reflekteret og velplanlagt praksis med
høj faglighed og læringsmuligheder for børnene.
• Vi inddrager børnene aktivt i så mange gøremål som muligt.
• Vi inddrager børnenes perspektiver i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
• Vi tilstræber at inkludere børn med særlige behov på lige fod med alle andre.

Print Friendly, PDF & Email