Skole

SFO

Børnehave

Vuggestue

Helsinge Realskole er en traditionsrig privatskole i stadig udvikling.
Hverdagen og fællesskabet i skolen, SFO’en, børnehaven og vuggestuen er gennemsyret af
faglighed, trivsel, dannelse og traditioner.
Vores mål er, at det enkelte barn tilegner sig kundskaber og udvikler karaktér
til at begå sig i en foranderlig verden.
Derfor gør vi os umage med at se og løfte den enkelte. Hver dag.

Vores værdier