Nyt fra vuggestuen

Vi nyder, at solen er begyndt at titte mere frem. Det gør det lidt nemmere at være så meget udenfor i disse tider. Fra april starter vi nyt læreplanstema; Natur, udeliv og science, hvor vi bl.a. skal beskæftige os med dyr og få ting til at spire.

Sprog er et meget vigtigt fokusområde for os og vi har bl.a. to pædagoger, som er i gang med en sproguddannelse. De videreformidler og omsætter den meget spændende og lærerige viden om, hvordan vi arbejder med sprog i både vuggestue og børnehave.

Det nye storbørnshus begynder at tage form. Det er spændende både for børn og voksne at følge byggeprocessen. Særligt de store maskiner vækker opsigt blandt børnene.

Ligesom alle andre steder bliver vi udfordret af COVID-19, men vi har fået en god hverdag op at køre. Vi er fortsat primært opdelt i mindre enheder, ligesom vi tilstræber at være udenfor.

Venlig hilsen
Camilla Munkholm Fischer
Børnehaveleder

Print Friendly, PDF & Email