Vuggestuens ABC

Dagsrytme
Kl.   6.30:     Vi åbner og får en rolig start på dagen. Mulighed for morgenmad.
Kl.   7.30:     Leg på stuerne
Kl.   9.00:     Samling på hver stue og formiddagsmad
Kl.   9.30:     Aktiviteter på stuen, ud på legepladsen eller på tur
Kl.  11.00:     Frokost
Kl.  11.30:     Putte/sovetid for de fleste børn
Kl. 14.00:     Eftermiddagsmad
Kl. 14.30:     Leg på stuerne, fællesrummet eller ud på legepladsen

Beklædning (hvad skal man medbringe)
Skiftetøj:

 • Undertøj/bodystocking
 • Strømper/strømpebukser
 • Bukser/shorts
 • Bluse/t-shirt
 • Savlesmæk

Sovetøj:

 • Sut, sutteklud, bamse (eller hvad barnet har brug for)
 • Elefanthue
 • Varm bluse
 • Strikstrømper/overtræksfutter
 • Sovedragt

Overtøj: (efter årstiden)

 • Jakke
 • Termotøj
 • Regntøj
 • Elefanthue
 • Solhat
 • Varm bluse
 • Flyverdragt
 • Vanter
 • Halsedisse

Sko: (efter årstiden)

 • Hjemmesko
 • Sko
 • Støvler
 • Sandaler
 • Prewalkers

Bleer
Forældre medbringer selv bleer til børnene.

Flaske
Vi giver som udgangspunkt ikke flaske til børn, som er over 1 år.

Forældremøder
Vi afholder forældremøde i oktober.

Forældreråd
Vuggestuen og børnehaven har et fælles forældreråd, som består af fire forældre. Tre forældre repræsenterer børnehaven, én forælder repræsenterer vuggestuen. Derudover sidder børnehaveleder og souschef med i rådet. Til forældremøderne i efteråret vælges medlemmer. Dertil vælges suppleanter for en etårig periode. En suppleant indtræder i rådet, når et medlem udtræder. Forældrerådet skal høres i forbindelse med overordnede pædagogiske tiltag samt disposition af midler i vuggestuen og børnehaven. Skolens ledelse og bestyrelse har den endelige kompetence i forhold til vuggestuens og børnehavens aktiviteter, hvorfor forældrerådet ikke har formel indflydelse på vuggestuens og børnehavens drift.

Forældrerådets formål er at fremme et godt samarbejde mellem forældre, skole og personale/ledelse samt at fremme forældres deltagelse i vuggestuens og børnehavens liv. Rådet afholder tre årlige møder. Emnerne på møderne er bl.a.: Orientering fra vuggestuens og børnehavens ledelse, dialog om hverdagen i institutionen, forældre/børn-arrangementer, arbejdsdage, sponsor- og fondsansøgninger. Referater fra møderne bliver lagt på intra.

Fødselsdage
Vi fejrer naturligvis fødselsdage. Her kan barnet få lov til at dele ud.

Intra
Det er vigtigt, at barnet hver dag bliver tjekket ind og ud. Ligeledes beder vi jer om at tjekke for beskeder.

Kontaktpædagog:
Kontaktpædagogen er jeres barns primære voksen, og har først og fremmest ansvaret for, om jeres barn har det godt i vuggestuen. Kontaktpædagogen vil mindst en gang om året indkalde jer til en trivselssamtale omkring jeres barn. Forud for samtalen vil I blive bedt om at svare på spørgsmål om, hvordan I oplever jeres barn har det i hverdagen. Dertil kommer pædagogens egen vurdering af barnets generelle trivsel. Det er kontaktpædagogen, I skal kontakte, hvis I har spørgsmål.

Kostpolitik
Målet for vores madordning er at skabe madglæde og madmod. Måltidet skal opleves som et hyggeligt fællesskab, hvor vi mødes med anerkendelse, respekt og ligeværd. Vi tilstræber at servere en sund og varieret kost, hvor børnene får mulighed for at smage mange forskellige ting. Vi stræber efter at benytte økologiske varer.

Maden bliver præsenteret adskilt, det vil fx sige kartofler, kød, sovs og grøntsager hver for sig, så barnet selv har mulighed for at vælge sin mad og tilegne sig mod til at turde forsøge sig med nye madvarer.

Vi tager naturligvis hensyn til allergier og religiøse overbevisninger.

Læreplaner
Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Vi arbejder systematisk med læreplanerne.

De seks temaer i læreplanerne er:
Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Læring er flerdimensionel.
Når børn lærer om naturen, lærer de samtidig noget om at bevæge sig. Når de lærer om kultur, lærer de samtidig noget om sig selv. Det er pædagogens opgave at tilføre læringen intentionalitet. Det vil sige, at vi tilrettelægger vores aktiviteter med en underliggende intention om at nå et bestemt mål. Det betyder samtidig, at vi evaluerer på aktiviteten og observerer på hvornår, og hvordan vi kan se, at børnene har nået målet.

Lukkedage
Vi har ingen lukkedage.

Madordning
Vi har vores eget køkken med eget køkkenpersonale. Køkkenet leverer både mad til vuggestuen/børnehaven og til skolen. Vi har et økologisk bronzemærke, som betyder, at 30-60% af maden er økologisk.

Man kan ikke fravælge madordningen.

Middagslur
Alle de børn der har behov for at sove middagslur bliver lagt i en krybbe eller på en stue indendørs, der bliver indrettet til soverum med madrasser, dyner og hovedpuder. For soverummet indendørs gælder det, at der vil være en voksen til stede indtil alle børn sover. Børnene vil jævnligt blive tilset, mens de sover. For vuggestuens krybberum gælder det, at døren til krybberummet vil stå åben indtil alle børn sover. Børnene vil jævnligt blive tilset, mens de sover. Alle børn, der sover i krybben, er fastspændt i godkendt sele. Selerne efterses regelmæssigt. Vuggestuen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger af soveseler i dagtilbud.

Navn
Husk tydeligt navn på i alt: Sutter, tøj og sko.

Samling
Vi holder samling hver dag kl. 9.00 på de enkelte stuer med forskelligt program. Vi siger altid fadervor, ligesom man gør i børnehaven og på skolen.

Solbeskyttelse
Børnene skal smøres ind i solcreme hjemmefra. Vi smører dem efter middagsluren.

Sommerferie
Vi anbefaler, at børnene så vidt muligt holder tre ugers sammenhængende sommerferie, da børn ligesom os voksne har brug for være hjemme og mærke ro og samvær med familien.

Sprogstimulering
Vi lægger stor vægt på, at børnenes sprog stimuleres bedst muligt. Helt overordnet har vi fokus på at opmuntre børnene til at bruge sproget og at inddrage børnene aktivt i samtaler ved at stille inddragende og motiverende spørgsmål. Dialogisk læsning bruges som en gennemgående metode. Desuden arbejder vi med ordforråd, evne til at forstå og bruge abstrakte ord, evne til at forstå tal, mål og mønstre, aldersrelevante ord, at putte ekstra ord på børnenes sætninger etc.

Sygdom, ferie eller andet fravær
Ved sygdom eller andet fravær bruges Kom & Gå. Her kan I som forældre skrive beskeder til os om jeres barn.

Særlige behov:
Nogle gange handler vores arbejde om at hjælpe børn med sociale, emotionelle eller fysiske udfordringer med at indgå i en almindelig hverdag i vores vuggestue og børnehave. Vi er bevidste om, i hvilke gruppekonstellationer barnet vil få mest udbytte af aktiviteterne, og vi tager udgangspunkt dels i barnets eksisterende styrker og dels i dets udviklingspotentiale, når vi tilrettelægger fælles forløb for hele børnegruppen. Vi har et tværfagligt samarbejde med talepædagog, børnepsykolog, sundhedsplejerske og andre fagfolk gennem vores samarbejde med Gribskov Kommune.

Traditioner:
 I september holder vi høstfest den første fredag i måneden
 I september holder vi bedsteforældredag.
 I december har vi julehygge med jer forældre. Vi tager også til julegudstjeneste i Helsinge Kirke.
 I februar holder vi fastelavn med tøndeslagning.
 Til påske tager vi i skoven og finder påskeharen og triller påskeæg.
 I april besøger de store børn skolen og ser teater.

Print Friendly, PDF & Email