Spørgsmål og svar

1) Hvad koster det?

P.t. er prisen 3626 kr. pr. måned. Dette beløb er inkl. obligatorisk madordning.

2) Søskenderabat for to børn i fx skole og vuggestue?

Fra og med 3. barn i en søskendeflok, der er elever på Helsinge Realskole eller går i skolens vuggestue/børnehave, ydes der 50% rabat på det yngste barn i skolen. Dog skal børnene have samme folkeregisteradresse. Der ydes ikke rabat på SFO- betalingen.

3) Opnår man en søskendefordel i børnehaven eller skolen, hvis man har en søskende et af stederne?

Ja.

4) Kan man kun gå i vuggestuen, hvis man er skrevet op på skolen?

Ja.

5) Hvilken alder optages børn fra?

Vi optager børn fra 6 måneder

6) Hvordan er normeringen?

Der er fem voksne til en stue på 15 børn.

7) Hvordan er åbningstiderne?

Vores åbningstid er mellem 6.30 og 17.00. Fredage til kl. 16.30.

8) Har I lukkedage?

Vi har ingen lukkedage.

9) Har I madordning?

Ja, vi har vores eget køkken, der laver mad til os. Køkkenet har bronzemærket i økologi.

10) Har I bleordning?

Forældre medbringer selv bleer til børnene

11 Hvor kan man sove til middag?

Vi indretter et udendørs rum til at sove i. Der bliver også mulighed for at sove indenfor.

12) Er vuggestuebørn og børnehavebørn adskilt?

Vuggestuebørn og børnehavebørn holder til i særskilte huse. Vuggestuebørn har deres egen legeplads. Der kan planlægges pædagogiske samvær mellem vuggestuebørn og børnehavebørn.

13) Hvornår flytter børnene op i børnehaven?

Børnene flytter som hovedregel i børnehaven, når de er 2 år og 10 måneder. Men vi ser på det enkelte barn og vurderer modenhed.

14) Hvor ligger vuggestuen?

Vuggestuen ligger sammen med børnehaven 800 meter fra skolen på Bøgeskovgård, Laugøvej 1 i Helsinge.

15) Kan man komme ud og besøge vuggestue?

Ja – efter en aftale med sekretær Puk Balbi, tlf. 48794153.

Print Friendly, PDF & Email